Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Ciszterci) - beszámoló

2023. 09. 07. | | 2023. 09. 08.

 

 

Adjunk tágas otthont Istennek lelkünkben – Közös elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep Székesfehérváron

2023.09.05. – Isten velünk akar lenni, keres bennünket, és nekünk is keresnünk kell, hol és hogyan találunk Őrá. Ne csak a szentmisében, hanem életünk minden helyzetében legyünk Vele. Tárjuk ki a szívünket, adjunk tágas otthont Istennek lelkünkben, hogy betöltse azt, és bőven adja áldását! – hangsúlyozta Spányi Antal püspök a város papságával bemutatott közös elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnepen a ciszterci Nagyboldogasszony-templomban. Az imádságos szentségimádáson a főpásztor új papi hivatásokért fohászkodott a Prohászka Imaszövetség imájával. A megyés püspököt Brückner Ákos Előd plébános köszöntötte, megemlékezve az augusztusi bodajki papi zarándoklat kegyelmi ajándékairól.

A mai világban Isten nélkül élnek az emberek, és mi keresztények is sokszor elfeledkezünk az Úrról. Megszoktuk bűneinket, és gyengeségeinkkel alkut kötöttünk, nem valljuk meg, amit Péter apostol a csodálatos halfogáskor, hogy bűnös emberek vagyunk. Jézus pedig minket is szólít és meghív, mint egykor a tanítványait, hogy Vele legyünk, mert emberhalászokká akar tenni bennünket – kezdte gondolatait a főpásztor, majd arról beszélt, egyszerre élünk egy elvilágiasodott környezetben és az Úr szent szeretetében. Istenre figyelésünket tudatosan kell megélnünk, értelemmel és szívvel kell imádkoznunk. Mert értelemmel látjuk meg Isten szándékát, és az egyház világos tanítása szerint tudjuk megfogalmazni és megkülönböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz. De vallásosságunkat nem lehet csak az értelem szintjén tartani, hanem a szívünkkel is meg kell élni a hitünket. Szeretettel kell befogadni Jézus szavait és az egyház tanítását. Szeretni kell az egyházat, amely nem emberi találmány, hanem Krisztus testének közössége. Ő alapította, és Ő akarta, hogy kovásza legyen a világnak. „A másik emberben nem pusztán egy embertársat kell látnunk, hanem egy mellénk rendelt testvért, akiért felelősséggel tartozunk. Isten felé kell terelnünk, hogy Vele élje meg minden élethelyzetét. Mert Vele vagyunk, amikor átjárják gondolatainkat a krisztusi gondolatok. Vele vagyunk, amikor biztatjuk a fiatalokat, hogy vállaljanak egyházi küldetést, amelyben Istent hozzák közelebb közénk, és egy új világot építenek az Oltáriszentségben közöttünk élő Krisztus köré gyülekezve. Jézus megszólít bennünket, adjunk világos választ üzenetére” – mondta a főpásztor.

A közös szentégimádáson Spányi Antal püspök életünk királyának szólította Jézust, aki velünk maradt az Oltáriszentségben, hogy Vele lehessünk az élet megannyi pillanatában, a csendben meghalljuk szavát, és szólhassunk hozzá. Akivel megélhetjük azt a békét, amire vágyunk, amit nem vehet el tőlünk a világ a keresztek súlya alatt, a szenvedések idején sem. A főpásztor imádkozott a papokért, akik kiszolgáltatva a szentségeket, az Örök Atyához vezetnek minket, hogy szolgálatuk szent és áldott legyen. Hogy vonzóvá tegyék a fiataloknak a papi hivatást, az Istennek elkötelezett életet.

Az elsőcsütörtöki Eucharisztia-ünnep végén a megyés püspök szeretettel hívta a jelenlevőket és hozzátartozóikat az ősi kegyhelyre, Bodajkra, ahol szeptember 17-én, fél 11-kor a főbúcsúi szentmisében Erdő Péter bíboros, Michael Wallace Banach apostoli nuncius jelenlétében megemlékezik Mindszenty József hercegprímásról, aki 75 évvel ezelőtt több tízezer ember előtt imádkozta a Mária-ünnepet, mondta el utolsó nagy beszédét fogságba hurcolása előtt.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk