Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Víziváros) - beszámoló

2020. 01. 02. | 2020. 01. 03.

 

 

Krisztus új utakra hív az új esztendőben – Elsőcsütörtöki közös ima Székesfehérváron

2019.01.02. – Székesfehérvár katolikus híveinek 2020. évi első közös elsőcsütörtöki szentmiséjének és szentségimádásának a vízivárosi Jézus Szíve-templom adott otthont. Spányi Antal megyés püspök a város papságával imádkozott az Eucharisztikus Kongresszusért, a magyar családokért, a papságért és az egész világ békéjéért. „Az új esztendőben új utakra hív bennünket Krisztus, aki előttünk jár, és megáld minket. Ne csak hallgassuk Őt, hanem kövessük is, hogy a Tőle kapott kegyelem által képesek legyünk megújítani életünket.”

A főpásztor felidézte Jézus előhírnöke, Keresztelő Szent János Messiás-várását, amelyben népe minden tagját megtérésre szólította föl. A Jézus korában élők nem akartak hitben megújulni, hanem egy földi jólétet hozó Messiást vártak. „Eltelt kétezer év, és ugyanezzel a problémával nézünk szembe. Jézus Krisztus pedig ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ma is hív, hogy legyünk az Ő követői, de ma sem akarjuk felismerni Őt.  A kísértő ma is elhiteti velünk a hazugságot, hogy az a jó, ha jól mennek a dolgok, semmi sem bűn, hogy törekedjünk a kényelmes életre, és még több földi javat gyűjtsünk. De Krisztus arra hív, menjünk utána az élet megpróbáltatásaiban, és vegyük fel keresztünket. Ismerjük fel gyengeségeinket, és naponta küzdjünk meg a világ csábításaival szemben.”

A megyés püspök arról is beszélt, ne elégedjünk meg a középszerűséggel. Ne maradjunk ugyanabban a helyzetben, hanem növeljük és tápláljuk naponta a szeretetet a családunk, a körülöttünk élők iránt. Keressük a békességet, ami nem azt jelenti, hogy minden iránt toleránsak vagyunk, és hallgatunk, amikor szólni vagy éppen kiáltani kellene a rossz megnyilvánulásai ellen. „A szeretet, amely nem növekszik, elhal. A hit, amely megszokássá válik, nem válik életet formáló erővé, nem emel fel, hanem kiüresedik, és formálissá válik. Szavakban leszünk hívők, de a lángoló erő már hiányzik belőlünk. Pedig Jézus hív és szólít: jöjj, és kövess engem.”

A püspök beszéde végén példaképül állította Kapisztrán Szent Jánost, aki bár latinul beszélt, szavain átsütött a hit ereje. Hatására a nép hadba vonult, és megvédte Európát és a kereszténység jövőjét a török veszedelemmel szemben. És megemlékezett a 2019 karácsonyán Nigériában kivégzett 11 keresztényről is, akik ugyan tudták, ha elmennek a templomba, milyen veszély vár rájuk, de hitük erős volt, készek voltak meghalni Jézusért. „Példájuk nyomán növekedjünk mi is a hitben, imádkozzunk többet, olvassunk lelki olvasmányokat, amelyek igazi erőt adnak, segítenek megújulni, hogy meghalljuk és megértsük Jézus szavát: jöjj, és kövess engem” – fejezte be beszédét a főpásztor.

A szentórában a megyés püspök azért imádkozott, hogy a gyorsan eltelt ünnepnapok után az új esztendő kezdetén ne kezdjünk el ismét sodródni a világi teendők között, hanem tervezzük be az Egyházi év minden ünnepét. Adjunk hálát az elmúlt évért, azokért is, amitől megóvott az Isten és azokért a kegyelmekért, amelyekkel lelkierőt kaptunk, bátorítást, biztatást. „Szentlelked ereje segítsen, hogy ebben az esztendőben is megújítsuk lelkünket, és kitartó keresztény életet éljünk. Erő és remény töltse el szívünket, hogy a Lélek felemel, ha elbukunk, és velünk marad, hogy Jézus kezét fogva felállhatunk, és Vele biztonságban, szeretetben folytathatjuk újra utunkat.” A főpásztor megköszönte az Úrnak, hogy az új év kapujában az Örökkévalóság Urát köszönthetjük ismét és mellette Máriát, az Úr szolgáló leányát, aki feltétel nélküli igenjével, minden megpróbáltatáson keresztül is mélységesen hitt. Aki a mi életünkre is igent mondva, anyai szeretetével betakar bennünket, és közbenjár értünk imáival. Megköszönte Szent Pál hitét, aki a Jézussal való találkozása után kész volt mindent odaadni és elviselni Isten ügyéért. Arra kérte az Urat, hogy Szent Pál nyomán és Szűzanya igenje által erősítsen meg mindannyiunkat, hogy mi is találkozhassunk Jézussal minden imában, szentmisében és minden emberi találkozásban.

A szentóra végén litániát imádkoztak közösen a papság és a hívek, kapcsolódva a Katolikus Egyház hagyományos liturgiájához.

Berta Kata 

Korábbi évek beszámolói:


 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk