Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Szárazrét) - beszámoló

2019. 03. 07. | | 2019. 03. 08.

 Bátran hirdessük, hogy Krisztus keresztje az emberiség kincse – Elsőcsütörtöki Eucharisztia ünnep Székesfehérváron

2019.03.08. – Székesfehérvár hagyományos közös Eucharisztia ünnepén, a szárazréti templomban a nagyböjt idejéről, mint különleges időről elmélkedett Spányi Antal megyés püspök, amelyben arra hívta fel a figyelmet: felelősségünk közelebb kerülni Krisztushoz, és a kinyilatkoztatásának fényében továbbadni a keresztény tanítást, a keresztény értékeket. A székesfehérvári papok és hívek elsőcsütörtöki imádságán a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért, a hazáért, az egyházmegyéért, a betegekért, az üldözést szenvedett keresztényekért, valamint a kereszténység megmaradásáért, hitvalló családokért és papi hivatásokért fohászkodtak a főpásztor vezetésével.

Bárcsak hallgatnátok ma Isten szavára, népem ne légy keményszívű! – idézte a zsoltáros szavait Nyárai Horváth István plébános, aki köszöntőjében Jézus szelídségéről beszélt, aki ugyanakkor mérhetetlen gazdagságával van jelen az Eucharisztiában. „Ne legyünk keményszívűek, inkább tudjunk megtört szívűekké válni, hogy Krisztushoz tudjuk igazítani az életünket” – szólított fel a plébános az ünnep kezdetén.

A szentmisében mondott beszédében a főpásztor arra a kérdésre kereste a választ, a böjt, a bűnbánat, a jótettek mit jelenthetnek a mai ember számára, amelyeket Isten kér tőlünk Egyháza által, a szent 40 napban. „A mai ember számára idegen a böjt, mert csak a fogyókúrát vagy az ún. egészséges életmódot ismeri. Pedig a böjt és a bűnbánat az életünk megújulását szolgálja, azt, hogy közelebb kerüljünk Krisztushoz. Fontos mérlegelnünk, hogy megújulásunk vajon a saját tervünk megvalósítása, vagy arra figyelünk, mit kér Isten tőlünk. El merünk-e indulni azon a keskeny úton, amelyen rájövünk, mit vár tőlünk az Úr, merre akar vezetni bennünket. Nézzünk szét magunk körül, és ne ítéljük el a világot, hanem próbáljuk megérteni. Találjuk meg a választ, miért pont oda helyezett minket Isten, ahol élünk, és mit kell tennünk abban a helyzetben az Ő akaratából.”

A megyés püspök felhívta a figyelmet arra, a világ ma szembefordul a kereszténységgel, botrányos hírekkel sokkolják és bizonytalanítják el a hívőket is, miközben a valóságnak már senki sem akar utána járni. „Csupán azért, mert mások hangosabban hallatják hangjukat, nem hagyhatjuk, hogy ezeréves keresztény hagyományunk feledésbe merüljön. Bátran szóljunk arról, hogy Krisztus keresztje az emberiség kincse. Ővele találkozunk a szentségekben, a Biblia olvasásában, a keresztény közösség megélésében. De ha ezeket elveszítjük és a lelkünket a világi dolgok felé fordítjuk, önmagunkat döntjük romlásba.”

A főpásztor arról is beszélt, aki Jézus után akar menni, annak fel kell vennie keresztjét, buzgón kell kérni a Szentlelket, hogy tudja, mit kell tennie. „Tovább kell vinnünk az örökséget: a bűntől felszabadító, a másikat elfogadó, a segítő áldozatot, hogy a szeretet egyre inkább meggyökeresedjen bennünk. … Isten nem panaszt, hanem tanúságtevő életet vár tőlünk. Nekünk, magyaroknak tovább kell vinnünk a szentistváni örökséget. Ez a sorsunk ezer éve, hogy mindig védenünk kell a magyar kultúrát, a keresztény magyar értékeket, amelyért oly sokan hoztak áldozatot elődeink közül.”

A szentmise után az együtt ünneplő közösség Spányi Antal püspök vezetésével engesztelő szentórát tartott. Imádkoztak a krisztuskövetők mélyebb hitéért, hogy Isten hangja formálja át életüket, és felismerjék küldetésüket. „Ebben a nagyböjtben újítsd meg szellemi-lelki életünket, újítsd meg szívünk szeretetét, és növeld bennünk az állhatatosságot a bűnök elleni harcban, a szent életben való törekvésben. Add, hogy meghalljuk azok szavát, akik rá- szorulnak segítségünkre, hogy imádságos szeretettel hordozzuk őket, mindig vállaljuk testvéreinket a keresztek hordozásában, és vezessük őket a szent remény örömével, az Istenre találás útján” – mondta a főpásztor.

A város közös Eucharisztia ünnepe a litánia elmondásával és a szentségi áldással zárult.

Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk