Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Szeminárium) - beszámoló

2017. 05. 04. | | 2017. 05. 09.

 

 

Álljunk elő, mutassuk meg, valljuk meg hitünket! - Elsőcsütörtöki közös ima Székesfehérváron

2017.05.04. - A szemináriumi templomban közös szentmisére és szentórára gyűltek össze a fehérvári hívek, a hagyományokhoz híven elsőcsütörtökön, hogy főpásztoruk és a város papjainak vezetésével imádkozzanak egyházunkért, a családokért, a papi hivatásokért.

Spányi Antal megyés püspök elmélkedésének témája a változó világ értékválsága, és a bátor keresztény tanúságtétel volt.

Egy olyan világban kell megvallani hitünket, amely hasonló az apostolok korához. A rágalom, az intrika, a kifogások átláthatatlan falaiba ütközünk ma is. Jézus tanítványai előtt bezárták a városkapukat, mindenáron el akarták fogni őket. De az apostolok, - miután megjelenik nekik az Úr - bátrak lesznek. Krisztus iránti szeretetükben készen állnak arra, hogy odaadják életüket és vállalják, amitől az ember visszaborzad. Megállják helyüket, mert tudják, mindenre van erejük abban, aki őket megerősíti. - kezdte beszédét a főpásztor.

„Isten terve mindig más, mint az emberé. Fel sem tudjuk fogni kegyelmeit, amelyet sohasem mér szűkmarkúan. Csak azt kéri tőlünk, hogy legyünk ott mindig Jézus körül, Mária szemével szemléljük Jézus életét. Tegyünk tanúságot Róla, akár alkalmas vagy alkalmatlan. Álljunk elő, és mutassuk meg, valljuk meg hitünket!” - hangzott el a főpásztor beszédében.

A megyés püspök arról is beszélt harcolnunk kell a számtalan téveszme, a bűn nyomán egyre nagyobb teret foglaló kiégés és önmagunk elvesztése ellen. Szólítsuk meg ezért környezetünkben az útkeresőket, a kétkedőket, a kereszténységükben elbizonytalanodottakat, a hitüket nem gyakorlókat. „Akik Istenben bíznak, sohasem csalódnak. Adja az Úr, hogy legyünk a hitben lángoló emberek, mutassuk meg a hit fényét a világnak, ott ahol vagyunk!” - fejezte be beszédét a püspök.

A szentórán a megyés püspök megköszönte Istennek a szentségekben rejlő erőt, a kegyelmeket. Hálát adott az Úr hűségéért, aki sohasem feledkezik meg rólunk. Imádkozott, hogy mindannyian ellent tudjunk állni a kísértéseknek és felismerjük Isten akaratát az életünkben. Majd a főpásztor így imádkozott: „Kérünk Istenünk, hozz változást szívünkben és lelkünkben. Vágyódjunk befogadni a Te Szentlelkedet, hogy Saulból mi is Szent Pálok lehessünk. Formálj bennünket, hogy az ellenséges erők között is gyarapodjon a Te Egyházad. Segíts, hogy hinni tudjunk szavaidban „A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot" (Jn 16, 33). Sziklára építem Egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.”

Az elsőcsütörtöki eucharisztia ünnep végén az engesztelő közösség, a főpásztor vezetésével elimádkozta az üldözött keresztényekért szóló egyházmegyei imát és a Prohászka Imaszövetség papi hivatásokért mondott imáját.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata
Korábbi évek beszámolói:


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk