Első csütörtöki Eucharisztia ünnep (Szeminárium) - beszámoló

2016. 05. 05. | | 2016. 05. 06.

 

 

Közös imádság a székesfehérvári egyházmegyében

2016. május 5. - Negyven nappal Húsvét után, Áldozócsütörtök napján a székesfehérvári egyházmegye egész területén, minden templomban Szentségimádást tartottak. Spányi Antal megyés püspök kezdeményezésére a lelki megújulásért, a bűnök bocsánatáért tartottak engesztelő és könyörgő imádságot. Együtt fohászkodtak a hívek az egyházmegye meghirdetett szándékaira is: Kaszap István, Prohászka Ottokár püspök és Bogner Mária Margit boldoggá avatásáért, valamint új papi hivatásokért. Megemlékeztek a világban üldözést szenvedő keresztényekről, és kérték Istent a magyar társadalom erkölcsi megújulásáért. Fehérváron a hagyományokhoz igazodva a szemináriumi templomban tartották a közös imádságot a megyés püspök vezetésével. Horváth Imre plébános köszöntötte a papságot, a híveket, és felhívta a figyelmet arra, hogy májusban a Szűzanyához a „Szentlélek mátkájához”, imádkozunk, aki legfőbb példaképünk Krisztus követésére.

A város papságával tartott ünnepi szentmisében a főpásztor kiemelte, az apostolok és az Újszövetség tanúsága szerint ezen a napon a feltámadt Jézus földi jelenléte megszűnt. Jézus beteljesítette az Atya akaratát. Az utolsó találkozásakor elbúcsúzott tanítványaitól és küldetést bízott rájuk. Megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, majd felemelkedett mennybe, hogy megnyissa az eget nekünk Így fejezte be és tartja fenn ma is a megváltás művét. Áldozócsütörtök napján ünnepeljük tehát a mi szabadításunkat és meghívásunkat küldetésünkre.

A püspök arról is beszélt, nehéz elhinnünk, amit a Galileai férfiak sem hittek, eltávozott az Úr, de eljön majd dicsőségben, hatalomban és erőben és elhozza dicsőséges országát.  A mi dolgunk, hogy ne fürkésszük az időt, hanem erősödjünk meg hitünkben és tegyünk tanúságot Krisztus szeretetéről.

A szentórán a megyés püspök megköszönte Istennek a szentségekben rejlő erőt, kegyelmeket. Hálát adott az Úr hűségéért, aki akkor sem feledkezik meg rólunk, amikor mi eltávolodunk Tőle. Imájában azt kérte, hogy minden ember célja legyen, hogy találkozzék Krisztussal, Őt hordozza és Hozzá tartozzon.

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás

Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 
Korábbi évek beszámolói:


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk