Elhunyt Török József

2020. 02. 04. | | 2020. 01. 24.

 

 

A székesfehérvári püspök az egyházmegye papsága, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a rokonság nevében is tudatja, hogy Dr. Török József egyháztörténész, nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, pápai prelátus, címzetes prépost, pálos konfráter életének 74., pappá szentelésének 45. évében, 2020. január 24-én türelemmel viselt szenvedés után, szentségekkel ellátva elhunyt az Úrban.

Paptestvérünket, aki 1946. augusztus 30-án Makón született, 1975. június 24-én szentelték pappá Székesfehérváron. Káplánként szolgált Csepel-Belvárosban 1975–1978 között. Teológiai doktorátust szerzett Budapesten (1976) és Párizsban (1980). Párizsban folytatott felsőbb tanulmányok után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának – korabeli nevén a Hittudományi Akadémiának – címzetes rendkívüli tanára volt 1980-tól, nyilvános rendkívüli tanára 1983-tól, a nyilvános rendes tanára 1986-tól nyugdíjba vonulásáig (2017).

Egyetemi feladatai mellett a Központi Papnevelő Intézet rektorhelyettese volt 1986–1987 között. Az Ecclesia Szövetkezet elnöki tisztét 1993-tól látta el. Kisegítő lelkészként működött Budapest–Máriaremetén illetve Budapest–Krisztinavárosban.

Munkásságát címzetes préposti méltósággal 1991-ben, pápai prelátusi címmel 1998-ban ismerték el. A Máltai Lovagrend magisztrális káplánja 2000-től, tb. konventuális káplánja 2011-től. Stephanus-díjat nyert 2000-ben. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének 2001-ben, Középkeresztjének 2011-ben lett birtokosa.

Paptestvérünk ravatala mellett szentmisét ajánlunk fel Makón, a Belvárosi Szent István király templomban (Szent István tér 22.) 2020. február 4-én (kedd) 11 órakor. Földi maradványait a szentmise után a Makói Római Katolikus Temetőben (Kálvária u. 38/C) helyezzük örök nyugalomra.

Székesfehérvárott 2020. február 3-án (hétfőn) a Szent Imre templomban (Városház tér) a 18 órakor kezdődő szentmisét ajánljuk fel lelki üdvéért.

Gyászjelentés:  torokjozsefgyaszjelentes.doc (31 kB)

„Jézusom, ha jön a végnap,
ismerj engem magadénak!”
(SzVU 70.)

Kép forrása: magyarkurir


 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk