Elhunyt Sörédi Imre

2019. 03. 29. | | 2019. 03. 25.

 

 

A székesfehérvári püspök az egyházmegye papsága és a rokonság nevében is tudatja, hogy Sörédi Imre püspöki tanácsos, tb. esperes, ny. plébános életének 81., pappá szentelésének 57. évében, 2019. március 24-én szentségekkel ellátva elhunyt az Úrban.

Paptestvérünket, aki 1939. január 23-án született Székesfehérváron, 1962. június 16-án szentelték pappá Székesfehérváron. Káplán volt Előszálláson 1962-64, Sárbogárdon 1964-67, Székesfehérvár-Belváros plébánián 1967-68, Móron 1968-73, Székesfehérvár-Vizivárosi plébánián 1973-75 között. Plébánosi kinevezést kapott Bakonysárkány plébániára 1975-89 között. A kapucinus rend egyszerű fogadalmasaként plébános volt Móron 1989-91 között. 1991-ben ismét az egyházmegye kötelékébe került. Bakonysárkányon volt plébános 1992-ig, majd Velencén teljesített plébánosi szolgálatot 1992-2010 között. 2010-ben Székesfehérvár-Belvárosba kerül, ahol plébános-helyettesként szolgálta a híveket 2016-ig, amikor nyugállományba vonult.

Nyugdíjas éveit a székesfehérvári Országos Papi Otthonban töltötte, és amíg egészsége engedte, segítséget nyújtott a belvárosi hívek pasztorációjában.

Püspöki tanácsosi címmel tüntették ki 1987-ben. Esperesként teljesített szolgálatot 1992-93 és 1998-2004 között.
    
Paptestvérünk temetésére 2019. március 29-én (péntek) 14 órakor kerül sor a csókakői temetőben.
Paptestvérünk lelki üdvösségéért a temetés után mutatunk be szentmisét (15 órakor) a Csókakői Plébániatemplomban.

„Jézusom, ha jön a végnap,
ismerj engem magadénak!”
(SzVU 70.)

Gyászjelentés letöltése:   sorediimregyaszjelentes.pdf (396 kB)

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk