Elhunyt Filó Kristóf

2024. 01. 27. | | 2024. 01. 10.

 

 

 

Életének 77., papságának 52. évében elhunyt Filó Kristóf kanonok, budakeszi plébános.

Paptestvérünk Esztergomban született 1947. október 30-án. Pappá Székesfehérvárott szentelték, 1972. június 24-én.

Lelkipásztori szolgálatát Pilisvörösváron kezdte meg, ahol 1972-ben káplán, 1973-1980 között hitoktató volt. Érdligetre 1980-ban került plébánosként, ahol 2001-ig dolgozott. Ellátta a híveket Érd–Újvárosban 1987-től, Diósdon 1988-tól, Érd–Újtelepen 1995-től.

Budakeszi plébánosa, és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium püspöki biztosa 2001-ben lett. Ez évben pasztorálta Budajenőt és filiáját, Telkit is. 2001-2024 között ellátta a makkosmáriai kegyhelyet.

Munkásságát püspöke tiszteletbeli főesperesi címmel és tanácsadó plébánosi kinevezéssel ismerte el 1997-ben. Székesegyházi kanonok lett 2009-ben.

Elhunyt 2024. január 9-én, Budapesten.

Paptestvérünk lelki üdvösségéért 2024. január 27-én (szombat) 10 órakor mutatunk be szentmisét a Budakeszi Plébániatemplomban (Fő út 192.). Földi maradványait a szentmise után a makkosmáriai templom (Makkosi út 163.) urnatemetőjében helyezzük örök nyugalomra.

Gyászjelentés:  filokristof_gyaszjelentes.doc (30 kB)

A budakeszi egyházközség tájékoztatója:  fontos_informaciok.pdf (148 kB)

„Jézusom, ha jön a végnap,
ismerj engem magadénak!”
(SzVU 70.)

 

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk