Elhunyt Bindes Ferenc

2019. 09. 10. | | 2019. 08. 23.

 

 

A győri és a székesfehérvári püspök, a két egyházmegye papsága, az egyházközségi nővérek társasága és a gyászoló rokonság nevében fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Bindes Ferenc teológiai tanár, ny. plébános, a soproni társaskáptalan kanonokja, a piliscsabai Szent Péter Kollégium lelkésze életének 86., papi szolgálatának 62. évében 2019. augusztus 21-én,
az Egyházközségi Nővérek Társasága Központi Házában visszaadta lelkét Teremtőjének.

1934. május 1-jén született Hegykőn, 1958. június 15-én szentelték pappá Győrött. Segédlelkész volt 1958–1959-ig Lövőn, 1959–1963 között a soproni domonkos templomban, 1963–1972 között pedig Győr-Szabadhegyen. Plébános volt 1972–1980 között Rábatamásiban, 1980–1982 között Mezőörsön, majd 1982–1989 között Ivánban és admin. Répceszemerén. 1985–1989 között helyettes esperes, 1996-ban a soproni társaskáptalan kanonokja.1989-től 1991-ig a Győri Papnevelő Intézet spirituálisa, majd 1991-2008-ig a soproni Szent György plébánia plébánosa volt. 2008-tól mint nyugdíjas Piliscsaba-Klotildligeten szolgált haláláig. A gyóntatásban, lelkivezetésben és a szentmiseáldozat bemutatásában élete utolsó napjáig szolgált.

Temetése a lelki üdvéért bemutatott engesztelő szentmise áldozat bemutatásával együtt a soproni Szent György-templomban 2019. szeptember 10-én 15 órakor lesz. Hamvait ezután a Szent György-templom Altemplomában helyezzük örök nyugalomra.

„Igazi kincseimet magammal viszem, az engem, méltatlant, a szent papságra meghívó Jézus elé.
A feltámadás hitében lelkemet bizalommal ajánlom Teremtő Atyám kezébe.”

Kép forrása: magyarkurir.hu

 

Gyászjelentés letöltése: bindesferencgyaszjelentes.pdf (277 kB)

 

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk