Elbúcsúztak és a bérmálás szentségében részesültek a nyolcadikas fehérvári szentimrések - beszámoló

2024. 06. 22. | | 2024. 06. 22.

 

 

 

Elbúcsúztak általános iskolai éveiktől és a bérmálás szentségében részesültek a nyolcadikos szentimrések Székesfehérváron

2024.06.22. – Székesfehérváron, a Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda nyolcadikos tanulói búcsúztak el általános iskolai diákéveiktől, hogy az intézmény falai között folytathassák majd tovább középiskolai tanulmányaikat. Az ünnepi szentmisében a bérmálás szentségében is részesültek a fiatalok. Spányi Antal püspök arra biztatta őket, Isten Szentlelke által új szemmel és új látásmóddal tekintsenek a jövőre, önmagukra és a világra.

A Szent Imre Iskola nyolcadik osztályos végzős tanulói a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban kapták meg utitarisznyájukat, amelynek tárgyai az emlékezés mellett az igazi értékeket, valamint a nehézségben kapott vigaszt, az új kezdet lehetőségeit szimbolizálták és azt, hogy sosem lesznek már egyedül a világban. Majd Ugrits Tamás iskolabiztos, hittanár és Csák Lajos igazgató vezetésével átvonultak Szent Imre-templomba, ahol az intézményvezető köszöntötte a főpásztort. Megköszönte, hogy következetesen segíti az iskola működését, és évről évre ünnepélyessé és méltó eseménnyé teszi a nyolcadikasok ballagását a bérmálással.

A megyés püspök a Szentlélekről, mint a Szentháromság harmadik személyéről beszélt, akinek létét nehéz elképzelni és felfogni, és akiről sokféleképpen beszél az egyház, az evangéliumok. Szent Péter új szemnek, új látásmódnak nevezi a Szentlélek vezetését, amellyel meglátjuk a bűneinket, Isten szolgái akarunk lenni, valamint a békesség emberivé válunk – emelte ki a főpásztor. „Átadom a szívemet-lelkemet Isten Szentlelkének, hogy megajándékozzon a hét ajándékával, és keresztény életet tudjak élni. Amikor az ember a Szentlélek segítségével törekszik arra, hogy átadja magát annak az életnek, amelyre Krisztus hívja, akkor megnő benne az öröm. … Amíg nem adjuk át magunkat Istennek, addig a saját örömünkért, saját békénkért, saját boldogságunkért dolgozunk. Amikor Saul átadta magát az Úrnak és Szent Pál lett, az öröm túláradt benne. Előtte gyűlölet és düh volt benne, üldözte a keresztényeket, de a Jézussal való találkozás után béke költözött a szívébe. A Krisztust követő ember békességes, derűs, erős, örvendező szívű ember” – fogalmazott a püspök, majd azt kívánta a ballagóknak, örömük legyen az Istentől kapott öröm. Olyan tiszta élet, amelyben Jézus tanítását szent élettel követik. „A Szentlélek ebben segítsen Benneteket, nemcsak a mai szép, ünnepi napon, hanem egész életetekben. Növekedjen bennetek az Ő békéje, öröme. És ezt tudjátok tovább sugározni, meghívni mindenkit, hogy így nőjön bennünk és köztünk Isten országa.”

A keresztségi fogadalom ünnepélyes megújítása után a bérmálás szentségében részesültek a nyolcadikos szentimrések. A főpásztor kézrátétellel imádkozott a fiatalokért, hogy betöltekezzenek a Szentlélekkel, majd a krizmával való megkenés következett a bérmaszülők kíséretében.

A szentmise végén, a hatodikosok és hetedikesek zenés-verses búcsúztatója, valamint a nyolcadikosok búcsúzója után Csák Lajos igazgató köszönetet mondott a diákok útját szeretettel kísérő Ludvig Zsoltné Jurcsek Rita osztályfőnöknek. Megköszönte Ugrits Tamás iskolabiztosnak a hitéletet erősítő tevékenységét, a tanulók hitre nevelését, a bérmálásra felkészítését. A ballagó diákokhoz szólva visszatekintett az elmúlt nyolc évre, amelyben az intézménynek számos akadállyal kezdett megküzdenie – az iskolabővítésen túl, a covidjárvány, majd a gimnázium elindításával, – mégis az utolsó három év tanulmányi eredményei alapján a legjobb képességű osztály búcsúzhat most általános iskolai éveitől. „A gimnáziummal a nevelőtestület is nagykorúvá vált, veletek együtt nőttünk fel a feladatokhoz. Az óvodától az érettségiig pedagógia programban a nyolcadikosok búcsúja egy állomás. Most egy olyan életszakasz kezdődik, amelyben nagy jelentőséggel bír a példaadó élet sikeres átadása mellett, a felnőtt életre való felkészítés is”– mondta az igazgató.

A bérmálási mise záróeseményeként Dunai Rita igazgatóhelyettes, intézményegység-vezető felolvasta a Pro Sancto Emerico-oklevélben részesülők nevét. Méltatta a díjazásban részesült diákok példaértékű hitéletét, közösségi munkáját, kiemelkedő tanulmányi és művészeti tevékenységét, valamint a versenyeken elért eredményeit.

Berta Kata
Fényképeket készítette Nagy Anikó
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk