Egyházmegyés papi zarándoklat - beszámoló

2012. 08. 30. | | frissítve 2012. 08. 31.

 

Csütörtökön a bodajki búcsújáróhelyre 8. alkalommal zarándokoltak az egyházmegye papjai, ahová a hagyomány szerint István király és fia, Imre herceg együtt jártak imádkozni. A zarándoklat témája: „Katolikus hitünk és papi életünk kapcsolata” volt.

 

 csoportkép

 

A találkozó Spányi Antal megyés főpásztor személyes hangú bevezetőjével kezdődött: visszaemlékezett a korábbi alkalmak megerősítő kegyelmére, a találkozók kiemelkedő elhatározásaira. Beszélt a papi hivatás személyes és közösségi vonatkozásairól, a szolgálatra való odaszántság megerősítéséről.

Ezt követte a napközi imaóra elimádkozása. A délelőtti előadásokon Simon Péter atya beszélt arról, hogy „Ki a pap?”, majd Ugrits Tamás atya arról, hogy „Mi a pap?”, a délután előadásai során pedig Kristofory Valter atya a „Pap helye a világban”, Baltási Nándor atya a „Papság feladata és jövője”, végezetül Mórocz Tamás atya a „Papság öröme” téma kapcsán osztotta meg gondolatait.

A szentmise a nap csúcspontját jelentette. A testvéri közösség, az Istentől való meghívottság ajándékának kiteljesedő megéléséhez belső tűz és megújított önátadás szükséges. „Rá kell találnunk Jézusra életünkben, hozzá kell kötődnünk nem csak a szorosan vett szolgálat dolgaiban, hanem egész létünkben, ahogy Szent Pál tanítja: Benne élünk, mozgunk és vagyunk!”

Eztán következett az ebéd. A nap szentségimádással zárult, melyben hálát adtak a hit ajándékáért, a kapott és elfogadott hivatásért, a papi szolgálatért és könyörögtek új papi hivatásokért.

- Marian -
Fényképeket készítette Ugrits Tamás és Kallós Péter

 

 


A közös szolgálat megerősít

Fontos esemény a székesfehérvári egyházmegye életében az éves papi találkozó. Az idei lelki nap vezérfonala a pap önazonossága volt az egyházban és a világban. Az előadások ennek megfelelően arra a kérdésre keresték a választ: Ki a pap és mi a pap? Gondolatok hangzottak el a papság helyéről a világban, a papság feladatáról és jövőjéről. Természetesen szó volt papi hivatás örömeiről is.

Spányi Antal megyés püspök meghívására már nyolcadik alkalommal vett részt az egyházmegye papsága a bodajki pap zarándoklaton, amelynek ezúttal „Katolikus hitünk és papi életünk kapcsolata” - volt a mottója.

A találkozó csúcsa a közösen bemutatott szentmise megünneplése volt a felajánló imákkal, a Prohászka Imaszövetség fohászával, a könyörgésekkel és a csönddel. A megyés főpásztor beszédében visszatekintett az elmúlt nyolc év zarándoklataira, kiemelve a mára több ezer tagot számláló Prohászka Imaszövetség megalapítását és az Egyházmegye és papságának felajánlását a bodajki Szűzanyának.

„Jó ott lenni, ahol Isten van, ahol Jézussal lehetünk, ahol közel van Mária, ahol jelen az Egyház! Szükségünk is van erre a közös együttlétre, mert elfáradunk a mindennapi munkában mely robottá silányodhat és elemészthet bennünket, ha nem erősödünk egymás szeretetében és az Úr jelenlétében! - emelte ki beszédében a főpásztor.

BPK

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk