Cserkésztalálkozó és Kaszap István emlékmise - beszámoló

2006. 03. 25.

 

 cserkészcsapat

 

Kaszap István születésének 90. évfordulójára egész napos programmal készült a fehérvári Szt. Imre, Zrínyi és Wathay cserkészcsapat. A rendezvény színhelye az a ciszterci gimnázium volt, ahol Kaszap István is diákoskodott. Az ország cserkészei számára meghirdetett ünnepséget Virth József O.Cist. a 85. Zrínyi cserkészcsapat parancsnoka nyitotta meg. Beszédében példaképként állította a mai fiatalok elé Kaszap Istvánt, a ciszter diákot, a kiváló sportolót, a zrínyis cserkészt, a végzetes betegségét derűvel és türelemmel viselő novíciust.  A megjelentek figyelmébe ajánlotta az iskola aulájában lévő időszaki kiállítást, mely Kaszap István és cserkészcsapata életét mutatta be.

 

                   

 

                   

 

                   

 

                  

 

A megnyitót követően a résztvevők különféle kézműves foglalkozásokon tehették próbára kézügyességüket. Lehetett nemezelni, üveget festeni, gyöngyöt fűzni és szőni, színes karkötőket fonni, kődekopázst készíteni, gyertyát díszíteni, húsvéti tojást készíteni különféle eljárásokkal. A vállalkozó kedvűek a gimnázium udvarán az íjászat fortélyaival ismerkedhettek meg.

Ebéd után került sor a Kaszap István városismereti versenyre. Az őrsöknek a Belváros nevezetességeit kellett felkeresniük és a mellé rendelt feladatokat megoldaniuk, majd egy Kaszap életével kapcsolatos tesztlap kitöltése volt a feladat. Az eredményhirdetés után cserkészzászlók mögé felsorakozva a fiata-lok átvonultak a Prohászka emléktemplomba, ahol Kaszap István sírja is található.

A templomban volt az ősbemutatója Barczi Zsolt Kaszap oratóriumának. A szerző, a turai Kaszap cserkészcsapat parancsnoka, cserkészeivel és zenész barátaikkal színvonalas műben jelenítették meg Kaszap István életét, szenvedését, megdicsőülését. Reméljük a művet hamarosan cd-n is élvezhetjük. Az előadást megtisztelte jelenlétével Spányi Antal megyés főpásztor. Az oratóriumot követően került sor az ünnepi püspöki szentmisére.

Szentbeszédében Spányi püspök atya követésre ajánlotta Szűz Mária és Kaszap István Isten akaratát teljesítő életét. Bár ma a világ a maga akarata és törvénye szerint próbál élni, az igazán Krisztust követő ember nem fél kimondani az igent Istennek, és járni az Ő útját. Az ember élete arra szolgál, hogy odaadjuk Istennek, családnak, nemzetnek és hazának. A szentmise végén Kispál György atya, cserkésztiszt, országos vezetőtiszt köszönetet mondott a szervezőknek és a résztvevőknek. Reményét fejezte ki, hogy 2007-ben, a jubileumi cserkészévben Kaszap Istvánt már a boldogok sorában tisztelhetjük. Ezt követően a hívek Kaszap István sírjához vonultak, ahol a püspök atya vezetésével boldoggá avatásáért imádkoztak.

A cserkészprogram a gimnáziumban jó hangulatú táncházzal fejeződött be.

 

Fehér György cserkésztiszt
programvezető

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk