Adventi hitoktatói és világi lelkipásztori munkatársi lelkinap - beszámoló

2019. 12. 07. | | 2019. 12. 10.

 

 

Hívőbb, boldogabb, krisztusibb legyen az ünnep – Hitoktatók és lelkipásztori munkatársak lelki napja Székesfehérváron

2019.12.07. – A mi feladatunk ma előkészíteni az Úr útját! – hangsúlyozta Spányi Antal megyés püspök a hitoktatóknak és lelkipásztori munkatársaknak tartott adventi lelki nap nyitószentmiséjén Székesfehérváron, a Szent Imre-templomban. Majd Ugrits Tamás pasztorális helynök az Egyház építésének új útjaira hívta a jelenlevőket a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódó találkozón. Az egyházmegye hitoktatási szakreferensei Lourdes-i zarándoklatukról tartottak élményszerű beszámolót. Egy mély lelkiségű úti beszámolót olvastak fel, majd interaktív adventi készületre hívták a katekétákat és a világi munkatársakat, amelyben a tanítás örömeiről és nehézségeiről oszthatták meg egymással és Jézussal gondolataikat.

„Feladatunk előkészíteni az Úr útját, annak ellenére is, hogy sokan akadályokat gördítenek az Ő útjába, hogy a Vele való találkozást meghiúsítsák, és a vallásgyakorlattól elidegenítsenek másokat…. A mi dolgunk nagyon fontos, mert rajtunk múlik, meg tudjuk-e szerettetni azt, amire a legnagyobb szükség van, hogy az emberek szeressék Istent, az Egyházat, a vallásos életet. Isten nem bíró, vagy valami távoli, homályos személy, hanem Ő a Mennyei Atya. Ha erre a szeretetre rá tudjuk vezetni a ránk bízottakat, és szívükben fellobbantani a hit lángját, akkor közelebb tudjuk vinni őket Ahhoz, aki maga jön el hozzánk. … Advent a remény, a várakozás, az öröm ideje és az erről való tanúságtétel ideje is. Ilyenkor még nagyobb buzgósággal és szeretettel, Isten ügyének megszeretésére segítjük el azokat, akiket hozzánk küldött az Úr, és ránk bízott az Egyház” – hangzott el a megyés főpásztor beszédében advent második szombatján, az egyházmegye papságával koncelebrált szentmisében.

Ugrits Tamás pasztorális helynök a Szent István Művelődési Házban folytatódó lelki napon a főpásztor nevében is megköszönte a jelenlevőknek szolgálatukat, amelyet egyházias lelkülettel, az egyház szeretetével végeznek, hogy Krisztushoz vezessék embertársaikat. Megköszönte a hitoktatók és a világi lelkipásztori munkatársak helytállását, amit a plébánia közösségében végeznek. „Érezzük, hogy az iskolai hitoktatással kapcsolatban kiéleződött az a kettősség, amely szorosabb együttműködésre biztat bennünket. Miszerint a világi lelkipásztori munkatársak elsősorban a templomokban tudják szolgálatukat végezni, akár igeliturgiával, szentségimádással, vagy a betegek áldoztatásával. A hitoktatók viszont azokhoz kaptak küldetést, akik nem járnak templomba, akiket nevezhetünk elvesztetteknek vagy elveszetteknek is. Akiket újra magunkhoz, vagyis Krisztushoz kellene vonzani, megszerettetni az Egyházat és tanítani őket. A kétféle munka tehát egymást kiegészíti és egymásra épül. Míg a hitoktatók inkább a kudarcokat tapasztalják meg jobban, mert a rábízottak szentségi életében sokszor nincs látványos változás. A templomon belül szolgálók pedig azt érezhetik, hogy hiába teszik a dolgukat, egyre kevesebb a hívő, akit szolgálni kell. Lassan elfogyunk a templomból. Összetett kérdés egyházunk építésének kérdése, de bárki bármilyen helyzetben is van, tudnia kell, hogy egyedül nem tudja megoldani a problémát. Egységben, többet kommunikálva, együtt összeülve kell átgondolni, hogy akár programmal, akár imádsággal, akár egyéb módon, hogyan lehet újra életté váltani a krisztusi életet. Azok számára is vonzóvá tenni, akik kívül vannak, és azokat pedig megerősíteni a tanítványságban, akik ott vannak velünk a templomban” – hangsúlyozta a pasztorális helynök.

Ugrits Tamás a közelgő ünnepről azt mondta: a karácsonyt mindenki másoknak készíti, lelkiekben és formáját tekintve is. Ahogy a szolgálatot is mindig másokért élve, szeretettel kell végezni, a másik lelkét és hitét szem előtt tartva. Másoknak tudjuk karácsony ünnepét igazán krisztusivá tenni, Jézus születésével megörvendeztetni mindenkit. „Nem magától értetődő, hogy mi is a karácsony. Szomorú tapasztalat, hogy az internetes portálokon a wellness karácsonyi ünnepet hirdetik, a családi otthonok meghitt ünnepei helyett. Nem kell semmiféle keresztényi hozzáállás, nem kell családi élmény, ami elkíséri a gyerekeket a felnőttkorba. Szép dolog mondani, hogy meg kell őrizni keresztény kultúránkat, de hit nélkül nem fogjuk megtartani, mert a jelképek hamar kiüresednek és feladjuk őket. Fontos ezért, hogy hitbeli alapokat adjunk azoknak, akiket ránk bíztak.”

Advent a Szűzanyához is köt bennünket, hisz Vele együtt készülünk Jézus születésére. A várandós Mária személyében láthatjuk a reményt és a megváltás ígéretét, míg a megszülető Jézuséban magát a megváltást. Ugrits Tamás atya ezért kérte fel Kanyóné Somogyi Tünde hittanárt, Semegi Józsefné és Varga László EHF szaktanácsadót, hogy számoljanak be a közelmúltban tett zarándoklatukról Lourdes-ba. A szombati munkanap miatt Somogyi Tünde szavait Fehér Margit hitoktató tolmácsolta. „Alig vártuk, hogy a jelenés helyszínére érkezzünk. 800 méter séta és ott voltunk, ahol szent Bernadett térdelt a Szeplőtelen Fogantatás előtt. Többünk szemében láttam megjelenni az öröm és a meghatottság könnyeit! Ez itt Égi Édesanyánk megjelenésének helye. Fontosnak tartotta és megtisztelt bennünket 161 éve azzal, hogy látható alakban megjelenjen Bernadettnek, és e kislány által szóljon az egész emberiséghez. Nem csak a katolikus keresztényekhez akart és akar szólni a Szent Szűz, hanem minden emberhez. Nem mond újat, vagy főleg nem mond mást, mint Jézus Krisztus, hanem megerősíti Szent Fiának tanítását, és emlékeztet rá majd kétezer év távlatában. A Szűz Anya Krisztusra mutat Lourdes-ban és mindenütt és minden korban! Itt is ez történt! Szavainak lényege a kánai menyegző óta sem változott: „Bármit mond nektek [Jézus], tegyétek meg!” (Jn 2,5.) A gyógyító forrás vizében megmártózott Semegi Józsefné Mária hitoktatási szaktanácsadó arról tett tanúságot, Lourdes a Szűzanya kórháza, ahol megtapasztalta Isten gyógyító erejét, az imádságba burkolt segítő szeretetet, az Egyház katolicitását. „Hatalmas élmény volt, hogy mindent oda lehet adni a Szűzanyának.”

(A valóban mély lelkiséget tükröző, élményszerű, képekkel illusztrált beszámoló az egyházmegye honlapján teljes terjedelmében olvasható.)

A találkozón résztvevőket ezután egy közös adventi készület várta. Bolla Júlia hitoktatási szakfelügyelő arra kérte a jelenlevőket, hogy a zenés-képes bemutató alatt gondolják át, mit jelent számukra advent. Majd egymás felé fordulva osztották meg örömeiket és küzdelmeiket egymással a katekéták és a világi munkatársak. Végül az adventi koszorú másodikként fellobbanó gyertyalángjának fényében, meghitt csendben Jézushoz szólhattak, mi tenné teljesebbé életüket, teljesebbé az örömet munkájukban, szolgálatukban.

Ugrits Tamás atya a találkozó végén azt kívánta mindenkinek, vigye magával a keresztény békét és örömet, és ossza meg másokkal is. „Tegyük teljessé Krisztus örömét azzal is, hogy kiteljesedünk és azáltal is, hogy hitünket tovább adjuk. Adventi készületünket ragyogja be Jézus jelenléte, adjon erőt nekünk, kegyelmeket a hátralevő időhöz.”.

Berta Kata
Fényképeket készítette Berta Kata
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 


 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk