Adventi hitoktatói és világi lelkipásztori munkatársi lelkinap - beszámoló

2017. 12. 16. | | 2017. 12. 16.

 

 

Utat készíteni Krisztusnak az emberek szívében – Hitoktatók és lelkipásztori munkatársak adventi lelki napja Székesfehérváron

2017.12.16. - A hitre nevelés nehézségei és örömei, a hitéleti programok előkészületi munkáinak jelentősége, a plébánosok és a laikusok egységben végzett szolgálatának fontossága, a 2018-as egyházmegyés események, valamint a hazánkban megrendezésre kerülő 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tervezett programjai voltak az idei témák, a székesfehérvári egyházmegye hitoktatóinak és lelkipásztori munkatársainak közös adventi lelkinapján. A székesegyházban szentmisével kezdődő találkozón Ugrits Tamás pasztorális helynök az Úr útját előkészítő Keresztelő Szent János és a katekéta, valamint a lelkipásztori munkatársak szerepét állította párhuzamba.

„Megnyitni az emberi szíveket Krisztusnak, sokszor küzdelmes feladat, ugyanakkor Isten előtt mérhetetlenül értékes szolgálat. A hitoktató sokféle kísértésnek van kitéve, mert aki Isten útjának előkészítésén munkálkodik, nem mindig élvezi a teljes elfogadottságot. Mi a mi munkánk mércéje?” – tette fel a kérdést Tamás atya. Ha eljönnek hittanra, a programokra vajon értem jönnek-e vagy Krisztusért? Ha nem jönnek el, vajon bennem van-e a hiba, vagy az emberek közömbösek Krisztus iránt? Ez a dilemma csak akkor kerülhető ki, ha szilárdak vagyunk abban, hogy lelkiismeretesen készültünk minden szolgálatunkra, ha mindent megtettünk, ami tőlünk tellett, amit erőnk és időnk engedett. Mert ez van igazán a kezünkben, erről tudunk számot adni. Egyedül Isten tudja, azonban mi az, ami a hívek szívében megfogalmazódott. Hogyan hatott az emberek lelkére, amit mondtunk vagy tettünk. Ez Isten titka marad és lehet, hogy csak évek múlva láthatjuk meg hatásait.” – hangzott el a beszédben.

Ugrits Tamás atya arról is beszélt, minél magasabb pozícióban van egy vezető, annál fontosabb, hogy előre lásson és messzebbre tekintsen a többieknél. Elő kell készíteni a jövőt, ami szép feladat, nagy felelősség. A plébániai munkatársak előkészítői a plébános lelki munkájának. Ha egységben végzik szolgálatukat az egyházközségben, azt a hívek is megérzik, és nagyobb erő van benne, nagyobb a lelki hatása. „Bár nem mindig értékelik és köszönik meg a munkánkat – mondta Tamás atya, de Istentől erőt kapunk, aki majd úgy tekint ránk a Mennyben, mint akiknek a mindennapi élete az volt, hogy az embereket Krisztushoz vezessük. Legyünk hálásak azért, hogy meghívott bennünket erre a feladatra, hogy majd az Örök Országban megéljük az örömet, milyen jó volt neki szolgálni, érte élni, a lelkekért munkálkodni.” – fejezte be adventi gondolatait a helynök.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódó lelkinapon, Bozai Márton adonyi plébános, a 2020-ban hazánkban rendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) egyházmegyei koordinátora tartott előadást. Bemutatta a kongresszus kialakulásának történetét, köztük az 1938-ban Magyarországon rendezett kongresszus eseményeit és ismertette a most sorra kerülő kongresszus tervezetét. A NEK célja az Oltáriszentségben köztünk jelen lévő Krisztus ismeretének elmélyítése és a róla való tanúságtétel, melyek közül néhányat megosztott a jelenlevőkkel. Levetítésre került az előző kongresszus himnuszát bemutató videó.

Márton atya azt is elmondta a rendezvény logója elkészült, de a himnuszára pályázatot írtak ki, és továbbra is várják az ötleteket, az ún. „ötletládába”, mely megtalálható a NEK hivatalos honlapján (www.iec2020.hu). Hangsúlyozta, hogy a rendezvényt nem csak a szervezés, hanem az imádság is megelőzi. A rákészülés folyamatának első lépcsője volt a Krisztus Király vasárnapján szervezett, közös országos szentségimádás, amelyre legalább 20 ezer embert akartak megszólítani. A közelgő eseményre nézve bíztató, hogy végül Magyarország határait is túllépve 30 ezer ember regisztrálta magát az imádkozók között – emelte ki Márton atya.

Az előadás végén azt is megtudhattuk: a modern kor kihívásainak megfelelőn elérhető lesz az okostelefonokra letölthető AdorApp, számos érdekes és praktikus információval. Többek között Adorációs Iskolát szerveznek, melyben segítséget nyújtanak mind a képzést nyújtók, mind a képzéseken résztvevők számára, és az előkészületeket szervezők videó-oldaláról és youtube csatornáján is elérhetőek lesznek az információk.  A székesfehérvári egyházmegye honlapjáról is és az éves programok mellett tájékozódhatnak majd a NEK aktualitásairól, és a legfontosabb gyakorlati és lelki tudnivalókról. Akiknek pedig ezen felül kérdésük adódik, keressék az egyházmegye koordinátorát a szfvar@iec2020.hu címen.

A hitoktatók és lelkipásztori munkatársak lelkinapjának zárásaként  után Ugrits Tamás irodaigazgató beszélt az egyházmegyés közös programról, amelyek elérhetőek az egyházmegyei honlap Eseménynaptárában. Kérte a jelenlévőket, hogy az eseményeket tervezzék be a 2018-as évekbe és készüljenek rá, hogy minél többen részt tudjanak venni a lelki és közösségi találkozókon.

Berta Kata
Kép: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk