A Szent István Emlékérem és Díj átadása - beszámoló

2023. 08. 16. | | 2023. 08. 17.

 

 

Dr. Gervain Judit és Dr. Simon Gábor orvosházaspár vehette át a Szent István Emlékérem és Díjat Székesfehérváron

2023.08.16. – Idén 20. alkalommal adták át Székesfehérváron a Szent István Emlékérem és Díjat, amelyet Dr. Gervain Judit gasztroenterológus és Dr. Simon Gábor gyermekgyógyász orvosházaspár vehetett át a Királyi Napok keretében. A magánszemélyek által 2004-ben alapított Szent István-díjat minden évben olyan személyiségnek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István öröksége szolgált iránymutatásul.

A díjátadó ünnepségen Spányi Antal püspök, a kuratórium elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta: a díj a hit, az erkölcs, az emberség és az alázat elismerése. „Mi is keressük, hogy a Szent István-i értékrendben mi az, ami éppen nekünk szól, amit tőle tanulhatunk, és amit nekünk mond éppen itt, Székesfehérváron. Szent István számomra olyan ember, akinek az identitása hiteles volt, aki tudott önmagával azonos lenni, akiben nem volt semmiféle keresgélés, identitásválság és útelágazás. Olyan ember volt, aki találkozott a kereszténységgel, azt a szívébe fogadta, és ahhoz hűséges maradt. Azonos lett a maga hitével.”

A főpásztor köszöntőjében arról is szólt, hogy az államalapító életében minden egységben volt, és ebben az életben azonos értékek szerint harmonizált a gondolatvilág, a cselekedet és az eszmeiség. Ma az embereknek szükségük van ilyen példákra, hiszen sokan azt sem tudják, hogy kicsodák, és keresik az útjukat. Fontos meglátnunk azokat az embereket, akik el tudnak indulni és kitartanak egy úton, a döntéseiket tudják vállalni, és olyan teljesítményt mutatnak fel, amely mások javára, mások életének a szolgálatára van, és az egész társadalmat gazdagítja. A Szent István Érdemrend és Díj Alapítvány kuratóriumának évről évre ilyen embereket kell találnia, és példaként állítania mások elé. Ezt ebben az évben is sikerült megtenni.

A püspöki köszöntő után Dr. Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója, a Szent István Emlékérem és Díj Kuratóriumának tagja jelentette be az idei díjazottakat. A zsúfolásig megtelt díszteremben óriási tapssal köszöntötték a jelen levő közéleti vezetők, családtagok, kollégák, barátok és tisztelők a kitüntetett orvosházaspárt.

Az ünnepségen Prof. Dr. Bucsi László, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója mondott laudációt a díjazottakról, kiemelve az orvosházaspár emberi és szakmai kvalitásait. „Rendhagyó, hogy egy házaspár kapja ezt a díjat ma, amikor egy bizonyos életszakaszban minden második házasság válással végződik. Az, hogy egy orvosházaspár végigjár egy ilyen életutat, ugyancsak unikum. … Mintegy negyed évszázada ismerem szakmai tevékenységüket, amely alapján egyértelműen állítom, hogy a díj által támasztott követelményeknek, az odaítélhetőség szempontjából, mindketten száz százalékosan megfelelnek” – emelte ki a főigazgató.

Dr. Simon Gábor csecsemő- és gyermekgyógyászatból, neonatológiából és sürgősségi orvostanból szerzett szakvizsgát. 1971-ben házasodott össze Gervain Judittal, és őt követve jött Székesfehérvárra. Szakmai pályafutását a Szent György Kórház Csecsemő-Gyermek Osztályán kezdte, 1985-től kezdve 32 éven át vezette az osztályt, 2017-től pedig nyugdíjas főorvosként dolgozik első munkahelyén. Fiatal szakorvosként az újszülött- és koraszülött-ellátás, ezen belül a fejlődés-neurológiai gondolkodás, az újszülöttkori idegrendszeri sérültek korai felismerése és rehabilitációja került érdeklődése középpontjába. Pedagógusokkal közösen megszervezte Székesfehérváron a mozgássérültek integrált óvodai, iskolai, bölcsődei csoportjait, amelyek ma is működnek. Kialakította a Csecsemő-Gyermek Osztály korszerű szerkezetét és annak stabil szakembergárdáját. Megalapította a Fejér Megye Gyermekeiért Alapítványt, amely műszerek beszerzését, a dolgozók továbbképzését és tudományos tevékenységét támogatta. 2003-ban Székesfehérváron – az országban elsőként – alakította ki a hat ággyal működő, 24 órás gyermek sürgősségi részleget.

Dr. Gervain Judit PhD címzetes egyetemi docens belgyógyász, gasztroenterológus, laboratóriumi szakorvos a diploma megszerzése óta ugyancsak a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban dolgozik, 1972-től a Központi Laboratórium, 1979 óta folyamatosan a Belgyógyászati Osztály munkatársa. 2006–2012 között osztályvezető főorvos volt. 1987–1988 között, belgyógyászati munkája mellett a Megyei Központi Laboratórium vezetőjeként és megyei laboratóriumi szakfőorvosként tevékenykedett. Az 1980-ban létrehozott Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriumot vezeti, amely 1992 óta a vírushepatitises betegek országos diagnosztikai centruma. 2012 óta a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense. Jelenlegi munkaköre: a Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium főorvosa, az országos járóbeteg-ellátást végző Hepatitis Centrum vezetője és a Gasztroenterológiai UH Laboratórium szakmai felügyeletét látja el.

A díjazottakról egy kisfilmet is készített a Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió, amelyben felvillant az orvosházaspár családi háttere, szakmai életpályája.

A két kitüntetetett orvos meghatottan és tisztelettel emlékeztek meg korábbi mentoraikról, családjukról, kollégáikról és nem utolsósorban Székesfehérvár és az Egyházmegye korábbi és jelenlegi vezetőinek támogatásáról. „Ötvenéves pályámon sok szakmai és társadalmi díjat kaptam, de ez különleges helyet foglal el a szívemben, hiszen tulajdonképpen a város polgárai ítélték oda, ami számomra azt jelenti, hogy valahol jól dolgoztunk az orvosi szakmában, és külön öröm, hogy a férjemmel együtt kaptuk!” – hangsúlyozta Gervain Judit. „Nagy örömmel töltött el, hogy a feleségemmel közösen kaptuk meg az elismerést, hiszen ő szilárd támaszom volt abban, hogy sikeres munkát végezzek. Ketten összeadva száznégy évet töltöttünk el a kórházban, és talán elmondhatom, hogy tettünk érte, hogy a Fejér vármegyei egészségügy valóban jó irányba mozduljon el!” – mondta az átadón Simon Gábor.

A díjátadón részt vettek Fejér vármegye, Székesfehérvár város, az egyház, a közhivatalok és a rendvédelmi szervek vezetői, képviselői. Az ünnepségen közreműködött a Hungarikum együttes és Kovács Bence zongora-előadóművész.

 


 

Tudósítás - riport

 

 


 

Portréfilm

 

 

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell
Videó Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Vonatkozó beszámoló:

 


Korábbi évek beszámolói:

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk