Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár

Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
Postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 178.
Tel.: (22) 510-697
Fax: (22) 510-699
E-mail: mozessy.gergely | kukac | puspokseg.hu
leveltar | kukac | puspokseg.hu
Intézményvezető: Mózessy Gergely
Levéltári asszisztensek: Bechtold Panna, Varga Mátyás
Kutatószolgálat: hétfő, kedd, csütörtök: 9 - 16 óráig, előzetes bejelentkezéssel.

A püspöki palota felújítási munkálatai miatt irodáinkat és kutatótermünket költöztetni kellett, ezért a kutatószolgálat már 2020. március 9-től szünetel. Az időközben beállt egészségügyi vészhelyzet miatt ezt a rendelkezést meghosszabbítottuk. A zárvatartás végső időpontja egyelőre tervezhetetlen.

Ügyfélszolgálati ügyekben kérjük e-mailben keressék az intézményt.

Az online kutatás lehetősége anyakönyvi másodpéldányainkban (1895-1919) a levéltár új honlapján továbbra is elérhető. Ide költöztettük át a lélekösszeírások képanyagát is. Látogasson el hozzánk! www.szfvpl.hu

Őrzött iratanyag mennyisége: 738.78 iratfolyóméter
Évköre: 1302-2019

A levéltár törzsanyagát a püspökség egyházkormányzati iratanyaga adja. Ez a kezdeti időkben protocollumokat jelent, melybe az ügyviteli iratokat bemásolták. Vurum József püspök utasítására Aigner Károly dolgozta ki 1816-ban a püspökség sajátos iratkezelési rendjét, mely lényegében a mai napig érvényben van. Az akták tartalmuk szerint kaptak levéltári számot; e szerint nyernek elhelyezést. Ez az iratkezelési rend feleslegessé tette mutatókönyv vezetését. Az 1930-as években Kuthy István végzett levéltárrendezési munkálatokat: felszámolta az előző évtizedek pontatlanságait és keveredéseit, modernizálta a levéltári számok rendszerét. Legjelentősebb tette azonban az, hogy kiválogatta és elkülönítette az iskolai iratokat (scholaria) a kezelhetetlenné duzzadó plébániai vonatkozású aktáktól. Az iratanyag elhelyezése időrendben három részre különül el: 1777-1945/48 (iskolaügyeknél), 1945/48-1993, 1993-. Ez utóbbi szétválasztás, és ezzel a klasszikus irattár és levéltár szétválasztása 1998-ban történt meg.
Elkülönül a törzsanyagtól a püspökség belső gazdálkodási ügyeire, javadalmaira, birtokaira vonatkozó gazdasági levéltár, valamint az egyházjogi okokból csak különleges esetben kutatható szentszéki iratanyag.

A püspöki levéltár igyekezett begyûjteni és megőrizni az egyházmegye területén egykor mûködött egyházi intézmények saját iratanyagát is. Jelentősebb ilyen elkülönülő provinenciájú anyagaink:
- a székesfehérvári társaskáptalan levéltára; mely a Szent István által alapított, 1777-ben megszûnt kiváltságos prépostság rendkívül töredékesen fennmaradt 18. századi gazdasági iratanyagát őrzi,
- a székesfehérvári szeminárium és azzal összefüggő aggpapi intézet levéltára,
- az Actio Catholica egyházmegyei szervezetének fennamradt töredékes iratanyaga.

Újabban veszélyeztetett helyzetûnek ítélt plébániai és esperesi levéltárak anyagának bementését is megkezdtük. Mivel e szervezetek jogi értelemben az esetek többségében megszûntnek nem tekinthetőek, a fenti csoportba nem sorolhatóak.
őrzünk hagyatékokat, letéteket, tudományos munkák kéziratait is.

Bár kezelése a püspöki levéltárra hárul évtizedek óta, természetesen iratkezelésében is, nevében is megőriztük a püspöki tanácsadó-testület, a székesfehérvári székeskáptalan levéltári anyagának különállását.

Kutatási Szabályzat: kutszab2016.pdf (5 MB)
Kutatási engedély kérése:  latogatojegy.doc (37 kB)© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk