A levéltáros - szakmai önéletrajz

1972-ben születtem Budapesten. A helyi Piarista Gimnáziumban érettségiztem 1990-ben, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán, történelem és levéltár szakokon folytattam tanulmányokat. Diplomáimat 1995 nyarán illetve 1997 januárjában szereztem. Szakdolgozataimban az egyház- és felsőoktatás-történet határvidékére eső témát, az egyetemi és főiskolai lelkészségek történetét (1936-1950) dolgoztam fel. Első önálló monografikus kötetem e munkának az eredménye. A két szakon kívül egyháztörténeti és magyar művelődéstörténeti programot is végeztem.

1995 augusztusától a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár levéltárosa vagyok. Kezdetben félállásban nyertem alkalmazást, 1997-től teljes állásban. 1998 novemberétől gyűjteményigazgatóként a levéltáron kívül a Püspöki Könyvtár és az újjászervezett Egyházmegyei Múzeum is vezetésem alá került. Mindemellett 1995-1999 között a Ciszterci Rend székesfehérvári gimnáziumában tanítottam egyháztörténetet.

Tagja vagyok a Magyar Levéltáros Egyesületnek (MLE), a Magyar Levéltárvezetők Tanácsának (MLVT) és a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének (MELTE); utóbbi szervezetnek intézőbizottsági munkájában is részt vettem 1998-2010 között. A 2003-ban alapult Alba Civitas Történeti Alapítvány (ACTA) kuratóriumi tagja vagyok. 2019 tavaszától a Levéltári Kollégium tagja lettem az MLVT szakmai jelöltjeként.

Részt vettem a Levéltári Szemle szerkesztőbizottságának munkájában 2004-2009 között. 2005-2017 között az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ levéltári szakreferensi teendőit is elláttam. A 2008-2012 között az Egyházi Muzeológusok Egyesülete alelnöke voltam. 2009 őszi félévében megbízott előadóként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán tartottam egyháztörténeti szemináriumokat. Részt vettem az MTA BTK által koordinált, a hazai egyházmegyei zsinatok történetét feltáró OTKA-kutatási programban.

Fő kutatási területem a „hosszú” 20. század egyháztörténete, különös tekintettel annak egyházmegyei vonatkozásaira. Publikációimról a mellékelt listából tájékozódhat az érdeklődő.

1999-ben megnősültem, fiam 2003-ban, lányom 2012-ben született.

Mózessy Gergely
Publikációs jegyzék, utoljára frissítve 2022. június 8.:
 publikaciosjegyzek_mozessy_20220608.pdf (346 kB)


© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk