Emlékmise Kiss János atya születésének 100. évfordulója alkalmából - beszámoló

2023. 10. 24. | | 2023. 10. 26.

 

 

Atyaként szeretett bennünket – Kiss János nagyprépost, püspöki helynökre emlékeztek Székesfehérváron, születésének 100. évfordulóján

2023.10.24. – Idén ünnepelte volna Kiss János nagyprépost, püspöki helynök születésének 100. évfordulóját. A székesfehérvári Béla úti temetőben álló sírjánál rövid imádsággal emlékeztek meg róla, majd a Jézus Szíve-templomban mutatott be szentmisét Spányi Antal püspök, János atya egykori káplánjaival, paptársaival. A főpásztor Kiss Jánosról, mint a papi hivatás példaképéről, a békesség, az elfogadás és a megbocsátás emberéről beszélt.

A Jézus Szíve-templom korábbi plébánosára emlékezve sokan eljöttek a szentmisére, akik életük személyes kísérőjét, a szeretetteljes lelkipásztort látták benne, valamint részt vett az idén újjáalakult 125. Szent István Cserkészcsapat, hogy megemlékezzenek hajdani pártfogójukról. Dózsa István plébános visszatekintve elődjére kiemelte, atyai szeretettel fordult káplánjai felé, a városban ma is mindenki nagy tisztelettel és szeretettel emlékezik rá.

A főpásztor beszédében felidézte Kiss János életútját. Elmondta, János atyának mindenkivel személyes lelkipásztori kapcsolata volt. Kiváló szónoki tehetsége mellett kiemelte hivatali, püspöki tanácsosi és helynöki munkáját, amelyet lelkiismeretesen elvégzett, és kihangsúlyozta példaértékű papi szolgálatát. „Úgy emlékezünk rá, mint a rendelkezésre álló emberre, aki készséges volt mindenben Istennek és embernek egyaránt. Imádságos lelkű pap volt, szerette papi hivatását. Példakép ma is a szentmisék bemutatásában, amelyet az emberek igényeihez igazítva hűségesen elmondott. … Kivételes kapcsolatteremtő készséggel rendelkezett, és nem szégyellt másoknak segítséget kérni. Papként buzgón fohászkodott híveiért, megérezte, ha valakiért imádkozni kellett, és rögtön érdeklődött az iránt, aki elmaradt a templomból. De nemcsak a templomba járókat szolgálta, hanem mindenkihez volt egy kedves szava, a templom körül sokszor megjelent hajléktalanokhoz is. Mindenkinek mindene akart lenni, amit kértek tőle, igyekezett teljesíteni. Az élet minden dolgában lehetett rá számítani, sokan fordultak bizalommal hozzá, bíztak jóságában és segítségében.”

A megyés püspök felidézte János atya sok szenvedését élete utolsó szakaszában, amelyet a betegségek, a gyengeség és a vaksága okozott neki. De élete végéig dolgozott és szolgált, kitartott a felebaráti szeretetben, a kötelességteljesítésben, a helytállásban. A halála előtti napokban is mint papra és segítő barátra tekintettek az Őt körülvevők.

A szentmisében imádkoztak Kiss János nagyprépost, püspöki helynök lelki üdvéért, és hálát adtak papi életéért, szolgálatáért.

Berta Kata
Fényképeket készítette Kovács Marcell, Horváth István
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk