Bazilika - felszentelési évforduló - beszámoló

2009. 11. 25. |

 

Szerda este a Bazilika felszentelésének évfordulóján Spányi Antal megyés püspök tartott ünnepi koncelebrációs szentmisét Takács Nándor nyugalmazott püspökkel együtt. A szentmise keretében sor került az újonnan végzett 33 világi lelkipásztori munkatárs számára a püspöki megbízólevél átadására is. Ők egy éves képzés befejezése után kapták meg megbízó levelüket, és ünnepélyes ígéretet tettek arra, hogy a plébános irányítása mellett, annak munkatársaként lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott lelkipásztori feladatokat.

 

megbízottak

 

Spányi Antal püspöki beszédében elmondta, hogy az egyházmegye számára kivételes és jelentős ünnepre gyűltünk össze, történelmi, kegyelmi helyre – ez a kövekből épült templom befogadja a még jelentősebb valóságot, az élő kövekből épülő, eleven templomot: a keresztények tanúságtevő közösségét.

Testvéri közösséggé kell válni: a másikért kell élnünk. Erre csodálatos példát adtak az első keresztények életvitelükkel: „nézzétek, mennyire szeretik egymást”. Az egyház közössége hierarchikus közösség: Isteni jogon mindenki helye és feladata meg van határozva benne. Jézust követő úton akkor járunk, ha azt tesszük, amire megbízásunk szól.

Közös a meghívásunk a megszentelődésre, a lelki életre, melynek alapjai az imádság, a szentségek vétele, önmegtagadás, folyamatos lelki-szellemi fejlődés, másokat segítő élet, belső fegyelem, a szeretetszolgálat, azaz karitász munka.

Azonban a Titokzatos Test tagjainak külön-külön más és más a feladata, a helye: a püspöknek, a papnak, a világi hívőnek, a hitoktatónak. Így a világi lelkipásztori munkatársak a püspök megbízásából, a plébános irányításával, és a hívek közösségében a pasztorációs munkában segítenek. Azt kell tenniük, amire a püspöktől engedélyt kaptak, és amit a plébános tőlük kér: nem jogokat kapnak, hanem lehetőséget és meghívást a szolgálatra. A szolgálat lehetőségét tekintsék kitüntetésnek és a bizalom jelének. Nagy a felelősségük. Illeszkedjenek az egyházmegye szándékaihoz, szeressék előljáróikat. Tevékenységük szolgáló szeretet legyen és az egységhez, ne pedig a szakadásokhoz vezessen. Ha mindenki a feladatát végzi a szeretetben, akkor épül Isten országa.

 

Homília meghallgatása:   

 

A megyés püspök megköszönte a már megvalósult példaértékű közös munkát. Köszönetet mondott Ugrits Tamás atyának felkészítő munkájáért és a jelöltekért végzett imájáért, és a jelöltek családjainak áldozatáért. A főpásztor Isten áldását kérte a világi lelkipásztori munkatársakra, családjaikra, és az egyházmegye minden tagjára, hogy épülhessen egyházmegyénkben az Isten Országa.

Erre az ünnepségre meghívást kaptak a Prohászka Imaszövetség tagjai is, hogy együtt imádkozzanak a lelkipásztori kisegítőkért és a lelkipásztorkodó papságért. 

 

- Marian -
Fényképeket készítette: Simon Erika

  Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk