Az európai Autizmus Nap kelet-európai szemináriuma Székesfehérváron - beszámoló

2008. 10. 03. |

 

előadás, konferencia

 

A Székesfehérvári Egyházmegye támogatásával a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány az "Európai Autizmus Napon" eseményéhez kapcsolódva 58 fő meghívott vendég részvételével sikeres Kelet-Európa Szemináriumot tartott Székesfehérváron. A konferencia tagjainak biztosította a részvételt a Budapesten megtartott, Autism Europe által szervezett “Európai Autizmus Nap” nemzetközi szimpóziumán. Spányi Antal megyés püspök az év elején együttműködési megállapodást írt alá az alapítvány vezetőjével, amelyben közös pályázatok benyújtása is szerepelt. Ennek eredményeként jöhetett létre a székesfehérvári szakmai nap és a budapesti konferencián való részvétel a Kelet-Európában működő szervezetek számára.

A Kelet-Európa Szeminárium keretében 22 kelet-európai, köztük három hazai szakmai, szülői szervezet képviselője mutatkozott be és valósította meg kapcsolatfelvételét. A nemzetközi együttműködési hálózat létrehozására irányuló kezdeményezéshez minden résztvevő szervezet csatlakozott és aláírása került az együttműködési szándéknyilatkozat.

Jelentős hozadéka az eseménynek, hogy látva a magyar és horvát példát, a résztvevő romániai és litván szervezetek nemzeti szakmai-érdekvédő,  közös szervezet létrehozását határozták el. A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány pályázati partner keresése is sikeres volt, a horvát és szlovén együttműködők körében.

A Budapesten, 2008. október 4-én megtartott konferencián több mint 250 vendég (szülők, autizmussal élő emberek, szervezetek vezetői, szakemberek, szakpolitikusok) vettek részt, amelynek megnyitóján az európai és hazai szervezetek elnökei mellett köszöntőt mondott Spányi Antal székesfehérvári püspök is. A konferencia egyben az Autism Europe (európai összefogó szervezet, Brüsszel) Európai Autizmus Napja is volt, közel 80 külföldi, köztük a fehérvári Kelet-Európa Szeminárium vendégeinek részvételével.

A program az Autisták Országos Szövetsége elmúlt 20 évére történő visszaemlékezéssel kezdődött. A szakmai előadások sorát dr. Simó Judit gyermekpszichiáter nyitotta, aki a jelen kihívásairól beszélt.  Kemény Péter - Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) ismertette az Országos Autizmus Stratégiát, mint a jövő legfontosabb feladatát. A délutáni program során az Autism Europe (AE) vezetői a jogvédelem európai lehetőségeiről beszéltek.  Donata Vivanti, az Autism Europe alelnöke kiemelte, hogy az autizmus spektrum zavar jogi eszközeinek alkalmazásához irányelvek kidolgozására és olyan rugalmas ellátási formákra van szükség, melyek alkalmazkodnak az egyéni igényekhez, ahol minden érintettnek annyi támogatást és segítséget nyújtanak, amennyi az egyéni képességek és készségek kiteljesítéséhez szükségesek. Kifejtette, hogy a megfelelő ellátások hiánya visszafordíthatatlan következményekkel járhat az autizmussal élő egyén fejlődésére, a felnőttkori önellátásra és az önálló életre. Ezért alapvető fontosságú a széles körű és megfelelő támogatás megértése és elérése, hogy az érintettek mindennapi életüket méltóan élhessék.

A nemzetközi konferencián az „Új hidak az autizmus felé” európai felnőttképzési program megvalósítói is bemutatták munkájukat: olyan spanyol, szlovén és portugál szervezetek mutatkoztak be, amelyek úttörő munkát folytatnak a felnőtt korú autista emberek foglalkoztatása és felnőttképzése terén. A felnőttképzéshez kapcsolódva Magyarországot a Vadaskert Alapítvány (Budapest), az Autizmus Alapítvány (Budapest) képviselte, és bemutatkozott az Esőemberekért Egyesület (Tata) is.

A székesfehérvári szakmai napon és a budapesti konferencián résztvevő kelet-európai szervezetek vezetői a találkozó összegzéseként elmondták: a kapcsolatok építése hosszú távon segíteni fogja a korszerű szakmai tudás és tapasztalatok átadását, cseréjét. A szimpózium hozzájárult az autizmussal élők és családjaik életminőségének javításához, és tovább erősítették az Egyházmegye és Székesfehérvár kelet-európai bázis szerepét az autizmus területén.

Fényképeket készítette Lakata Pál

 


 

Cser-Palkovics András (Fidesz) országgyűlési képviselő, a rendezvény védnökeként az oktatás, a képzés megteremtésének fontosságát hangsúlyozta.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ha idejében felismerik a szindrómát, s megvannak azok az intézmények, ahol megfelelően tudnak foglalkozni az autizmussal élők képzésével, az esetek egy részében elérhető, hogy képesek legyenek az öngondoskodásra.

Az egyháznak e téren küldetése van - jelentette ki a püspök.

Ennek jegyében kötött már korábban együttműködési megállapodást a székesfehérvári egyházmegye, a Fejér Megyei Önkormányzat és az autizmussal élők ügyét felvállaló Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány.

A székesfehérvári alapítvány az elmúlt években komoly eredményeket ért el: szakmai hátterével integrációs oktatás folyik egy székesfehérvári iskolában, folyamatos képezik a szülőket, s munkájának elismeréseként gyakorlóhelye is az autizmussal élőkkel foglalkozó szakemberek képzésének.

Az alapítvány bázisa szeretne lenni a nemzetközi együttműködésnek - jelentette be Mahlerné Köfner Anikó, az alapítvány elnöke.   

A szeminárium keretében a Szent István Művelődési Házban kiállítást is nyitottak. A Nyitott szemmel címet viselő tárlaton az autizmussal élők munkáit - fotóit, rajzait - láthatták a rendezvény résztvevői.

Forrás:  Székesfehérvári Napilap

 


 

Kapcsolódó hírek:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk