Mezőkomárom Plébánia
Templom titulusa: Szent Péter és Pál

V. Mezőföldi kerület
IV. Lelkipásztori körzet

Cím: 8137 Mezőkomárom, Petőfi S. u. 41.
Postacím: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 2.

Plébános: Lajoskomárom – Borromei Szent Károly plébánia látja el
Adatvédelmi tisztviselő: Marczali Ügyvédi Iroda

A plébániához tartozik:
Szabadhídvég - Urunk mennybemenetele (filia)

 

A plébános elérhetőségei Lajoskomáromban vannak. 

1993-ban a veszprémi püspökségtõl csatolták egyházmegyénkhez.
1724-ben önállósult, korábban Simontornya látja el. Temploma 1746-ban épült.

Anyakönyvek:    1724-tõl
Historia Domus:  1724-tõl

Plébánosok: Francsics István 1727–, Borsothy Péter 1728–, Horváth György 1759–, Kapitár István 1766–, Vajky György 1792–, Hegedüs Ferenc 1808–, Jankó Gábor 1839–, Vida Antal 1854–, Schlacker Károly 1894–, Tóth Lajos 1942–, Pék Lőrinc 1990–; Lajoskomárom látja el 2009–, Enying látja el 2015–, Lajoskomárom látja el 2015–

Filája, Szabadhídvég 1945-1999 között plébánia rangban. Elõtte is Mezõkomáromhoz tartozott, és 1966-tól újra onnan látták el. A polgári közigazgatás idõlegesen (1950-54 között) a két települést Mezõhídvég néven egyesítette.

 

Miserend

hétfő

-

kedd

-

szerda

-

csütörtök

-

péntek

-

szombat

-

vasárnap

9.30


Frissítve: 2023.12.01.

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk