Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Cím: 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1.
Postacím: 2040 Budaörs Pf. 224
Telefon: (23) 442-615
E-mail: info@mindszenty-budaors.hu
Weboldal: http://mindszenty-budaors.hu/

Az intézmény igazgatója: Pintér Anasztázia
Óvodai intézményegység-vezető: Béresné Dajka Katalin
Püspöki biztos: Varga János


Az intézmény 2007-ig Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola néven működött és vált ismertté.

 

A 2007/2008-as tanévtől kezdve többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény lett a volt Szent Vince Óvodával és nevük ettől kezdve Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. "013 őszétől a hivatalos elnevezés: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

- - -

Internetes vetélkedõ, melyekrõl részleteket ITT olvashat.

Sok év áldozatos munkája után 50 év elteltével 1994. szeptemberében éledt újjá Budaörsön a katolikus oktatás - akkor még saját épület nélkül. 1997. szeptember 1-jén vehettük át a felszentelt, új épületünket, ami 9 tanteremmel várja a gyermekeket.

Iskolánkba elsõsorban a vallásukat gyakorló családok gyermekeit várjuk, de az iskola nyitott minden budaörsi polgár gyermeke számára, akinek szülei igénylik a keresztény nevelést - oktatást ‚és maguk is keresztény értékrend szerint nevelik a gyermeküket.

A nevelésre kívánunk hangsúlyt fektetni, de emellett természetesnek vesszük a minden tantárgyban való alapos, magas szintû oktatást. Célunk az, hogy munkájában ‚s meggyõzõdésében kitartó, mûvelt, hazáját szeretõ és hozzá ragaszkodó fiatalokat neveljünk. Másfelõl elõsegítjük az ébredõ Istenhit megerõsödését ‚és a meglévõ hit evangéliumi alapú kiteljesedését. Nevelési programunk az egyetemes és katolikus keresztény értékekre épül. Iskolánkban a szeretet és az összetartozás légkörének kialakításán fáradozunk.

Iskolánkban jelenleg 240 tanulót oktatunk-nevelünk nyolcosztályos rendszerben. A 2003/2004-es tanévtõl felmenõ rendszerben alsó tagozaton 2-2 osztály indítását tervezzük, míg a felsõben évfolyamonként egy-egy német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályunk van. Elsõben még két lurkó osztályunk is van.

A német nemzetiségi nyelvet kis létszámú csoportokban (12-14 fõ) intenzíven, az életkori sajátosságokat figyelembe véve tanítjuk. A heti két hittan óra órarendbe illeszkedik.

Tanulóink érdeklõdési körüknek és igényeiknek megfelelõen választhatnak a gazdag tanórán kívüli lehetõségek közül. Jelenleg: gyógy-testnevelés, alsós és felsõs matematika, technika-háztartási ismeretek, furulya, sakk, irodalmi, rajz, német és biblia szakkörök mûködnek. Énekkarunk fellépéseivel gazdagítja ünnepeinket.

1998. decemberére elkészült a tornacsarnok is, ahol az iskolai testnevelésen kívül különféle sportköri foglalkozásokat is szervezünk.

Az iskolában kiépült számítógép-hálózat oktatóprogramok tanórai alkalmazásával segíti a színvonalas oktatást, illetve felsõ tagozaton az informatikaoktatást. Hangsúlyt fektetünk hazánk (településünk) kulturális örökségének ‚s nemzeti hagyományainak megismertetésére.

Minden jelentkezõ gyermeknek étkezést ill. napközis foglalkoztatást tudunk biztosítani.

Évente egy alkalommal Mindszenty-díjjal jutalmazunk három diákot, akik segítõ-készségben, kitartásban, egymás iránti szeretetben, viselkedésben példát mutatnak társaiknak.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk