A vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom búcsúja - gyermekeket váró, hordozó családok megáldása - beszámoló

2019. 07. 07. | | 2019. 07. 08.

 

 

13 új hálaszív Vértessomlón – Sarlós Boldogasszony ünnepén áldást kaptak a gyermekre váró és a várandós édesanyák

2019.07.07. – Székelyföldről is érkeztek idén a vértessomlói Sarlós Boldogasszony-templom hagyományos búcsújára, amelyen évszázados hagyományt őriznek a helybéliek és a környékbeli hívek. Az ünnepi püspöki szentmise előtt népviseletbe öltözve, zászlókkal vonultak a falu központjából körmenetben idén is a zarándokok a vértessomlói kegytemplomhoz, hogy kérjék a Szomorúak Vígasztalójának, Szűz Máriának közbenjárását mindenféle ügyükben, és köszönetet mondjanak, hálát adjanak az eddigi imameghallgatásokért.

Az 1990-es években éledt újjá az 1734-és 37 között Somlóra érkező német telepesek szép hagyománya, akik már azokban az időkben is kápolnát találtak a település melletti dombon. A felújított kis templomba 1736-ban került a bécsi kapucinus templom kegyképének másolata, amely egybehívta a Vértes-hegység északi peremén élőket. A helybéliek szeretettel köszöntik évről évre a környékből gyalogosan érkező, imádságos zarándokokat, akik többek között Várgesztesről, Tabajdról, Környéről, Ászárról, Szárról, Kisbérről, Oroszlányból, Tardosról, Szárról, Csatkáról indulnak útnak, hogy tiszteletüket fejezzék ki a somlói Szűzanyának. A szentmise előtt népviseletbe öltözve, zászlókkal vonulnak a falu központjából körmenetben a falu szélén álló kegytemplomhoz.

A „Vértes Búcsúján” a kegyhely szabadtéri oltáránál Gerendai Sándor plébános köszöntötte a főpásztort és paptestvéreit, a megyei közgyűlés elnökét, a megjelent helyi és környékbeli települések polgármestereit, valamint a mintegy ezer fős zarándoktömeget.

A vértessomlói Sarlós Boldogasszony templom hagyományos búcsújára Spányi Antal megyés püspök 2011 óta hívja a várandós édesanyákat, a gyermekáldásra váró házaspárokat, valamint a kegyhely tisztelőit. A főpásztor a szentmise keretében megáldja őket, a Gyermeket hordozó Szűz Mária közbenjárását kérve.

 „A család és gyermekszerető magyar nép szívéhez a Mária-ünnepek mindig is közel álltak” – kezdte beszédét a főpásztor. „Azok a kegyhelyek, zarándokhelyek, amelyek Mária-ünnephez kapcsolódtak, mindig népszerűek voltak. Az ünnepre sokan felkerekedtek, akár nagy távolságokat is megtéve, hogy együtt köszönthessék a Boldogságos Szűzanyát. A Mária- ünnepek közül talán a legkedvesebb Sarlós Boldogasszony ünnepe, Mária és Erzsébet találkozása. Két asszony találkozik, akik áldott állapotban vannak, akik imádságos életűek, és ezért tudják, milyen nagy dolgot művelt velük az Isten.”

A püspök beszédében Mária Istenre figyelő életét állította példaképül mindenki elé: „Mária Gábriel angyallal való találkozása, és igenjének kimondása után is nyitott maradt az Úr szavára. Így érzett rá, hogy meg kell látogatnia idős rokonát, Erzsébetet, aki rászorul a segítségre. Ő, aki már lemondott arról, amiért fohászkodott az Istenhez, hogy ne legyen szégyene a gyermektelenség, áldott állapotba került. Mária elindul hozzá a nehéz és kockázatos utat vállalva, és a két asszony boldogan találkozik egymással. Isten leányai találkoznak, akik megnyíltak az Ő akaratának. Ez a kedves, ugyanakkor tanulságos történet engedjük, hogy megérintsen bennünket, és értsük meg, az ember szíve és lelke akkor van a helyén, ha kész megnyílni az Isten szavára.”

A főpásztor végül kérte Isten áldását a családokra, akik imádkoztak ezen a megszentelt helyen másokért. „Krisztus szeretetét és örömét hordozzuk magunkon, bármerre is járunk. Legyünk hitvalló keresztények, legyünk tanúságtevők az egyház tanításáról, és legyünk Isten országának hűséges építői. A család, aki megtapasztalta az Ő áldását a szükségben és bajban, legyen mindig kész meghallani az Úr hangját, és naponta köszönje meg, hogy a Mennyei Atya meghallgat bennünket.”

A szentmise végén a hívek megemlékeztek az elmúlt esztendőben elhunyt Bedy Sándor plébánosról, és megköszönték Spányi Antal megyés püspöknek, hogy Gerendai Sándor atyával és  helyettesítő paptársaival a kegyhely élete zavartalanul működhet tovább.

A kegytemplomban folytatódó imádságon a főpásztor megáldotta a várandós és az elmúlt esztendőben gyermekáldásban részesült családokat, akik elhelyezték a gyermekeik születési dátumát és a nevét őrző, ezüst hálaszíveket a templom falán. A gyermekét tápláló Szűzanya kegyképét őrző vértessomlói templomban az első alkalommal 12 db, tavaly, a második alkalommal 8 db és idén 13 db hálaszív került. Így összesen 33 db hálaszív tesz tanúságot eddig a kegyhely kegyelmi erejéről.

Berta Kata
Fényképeket készítette Lakata Pál
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk