A ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola 30 éves jubileuma - beszámoló

2023. 11. 07. | | 2023. 11. 09.

 

 

 

A közösség segítő, támogató erejében növekedtünk és fejlődtünk – A ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola 30 éves jubileuma

2023.11.07. – A ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola 30 éves jubileumi évének kiemelt napján a múlt és a jelen együtt ünnepelt. Eljöttek az egykori újraalapítók, támogatók, és mindazok, akik valamilyen módon részt vettek az iskola életében, és működtetik ma is az intézményt. Az ünnepi műsor és beszédek után püspöki szentmise zárta a jeles évfordulón a megemlékezést.

„Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre.” – Szent István fiához, Imre herceghez intézett első intelmét színi feldolgozásban, az 5. b osztály színjátszó körének rövid előadásában láthatták a vendégek és az iskola közössége. Az ünnepség alapgondolatát megadó színjáték után Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára emelkedett szóra. „30 év valóban nagy idő, és nagy feladatot vállalt az egyház, az itteni közösség, hogy ezt az iskolát vigyék. Egy osztállyal kezdődött a plébánián, majd a következő évben két osztállyal már ebben az épületbe folytatták az oktatást. Innen nőtte ki magát ez a csodálatos intézmény, melynek címerében három szó áll: a szeretet, a szigor és a humor. … Kell a vidámság, a mosoly, a kedvesség, a humor, mert másképpen nem tudjuk Jézus tanítását hitelesen átadni másoknak. De kell a szigor, a szeretet, mert ennek a háromnak az összetétele adja meg azt, amit az egyházi iskola adhat. … Hiszem, hogy azokban az iskolákban, amelyeket a katolikus egyház, a keresztény felekezetek elindítottak, így működik. Hiszem, hogy amikor ma annyi minden elvonja a gyerekek figyelmét a jóról, ha megtanítjuk nekik Szent Imre családszeretetét és hazaszeretetét, a tanulás szeretetét, akkor ez az iskola még 100 év múlva is ünnepelheti évfordulóját” – emelte ki az államtitkár.

Dr. Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkár asszonya személyes kötődéséről beszélt az iskolához, és azt kívánta, még sok 30 évet éljen meg az intézmény ilyen bátorító és szeretetteljes környezetben. Pánczél Károly országgyűlési képviselő is köszöntötte az iskola közösségét mint „szentimrés családot”, és megemlékezett az iskola távolabbi, sokszor viharos történetéről, amelyet a hit sohasem engedett elpusztulni. Hálát adott, hogy Isten ajándékai, a gyerekek itt gyarapodhattak tudásban és szellemiekben az épület falai között. Az ünnepségen jelen volt a város polgármestere, Vereckei Zoltán is.

Kókai Dávid igazgató ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy egy iskolát csak egy összetartó közösség tud fenntartani, amelyet az ismerd meg, szeresd és támogasd hármas egysége tud megvalósítani. „Úgy, ahogy a Jóisten is ismer minket, szeret minket, és támogat bennünket. Nekünk is ezt kell követnünk a nevelőmunkánk, közösségépítésünk során. Ezeket, ha úgy tetszik, tekinthetjük egy erős csontváznak, nevezhetjük Krisztus-központú, keresztény értékrendnek. És ezen értékrend alapján minden iskola magára szabhatja, építheti a saját szövet- és izomrendszerét, a helyi adottságok mentén. De meg kell ismernünk a kollégákat, a családokat és a legfontosabb szereplőket, a gyerekeket. Lépéseket kell tennünk feléjük, így fogják tudni, hogy fontosak számunkra. És érzik ezáltal, hogy szeretjük őket, ahogy minket is szeretnek, támogatjuk őket, ahogy minket is támogatnak. És ha mi felnőttek megtesszük a közösségünk fejlődése érdekében ezeket egymás és a gyerekek irányába, a Jóisten hozzáteszi a sokszorosát annak, amit mi beleraktunk, és a kedves kis iskola egy szívvel és lélekkel teli intézménnyé lesz, ami már nemcsak az alapítóknak és az ide járóknak, de az egész városnak, sőt a térségnek, egyházmegyénknek is egyik büszkesége lehet” – hangsúlyozta az igazgató, majd az iskola közössége nevében köszönetet mondott az alapítóknak és igazgató elődeinek: Gózonyné Szekeres Ildikónak, Levandovszky Tihamérné Évának, Fazekas Rozáliának és Németh László Gábornak, akiknek nagy szerepük volt az újraindításban, a későbbi működésben, az iskola lelkületének kialakításában. Megköszönte mindazoknak, akik lehetővé tették, ismerték, szerették és támogatták a gyerekek oktatását és nevelését az intézményben az elmúlt 30 évben.
Az ünnepen a zenés és énekes betétek után kezdődött a koncelebrált szentmise, amelyet Spányi Antal püspök mutatott be a püspöki helynökkel, a vagyonkezelő és iskolabiztos atyával. Köszöntött minden jelenlévőt, és megköszönte az alapítóknak, Takács Nándor püspöknek és Brezina Károly atyának, valamint a későbbi iskolabiztos atyáknak szolgálatát a ráckevei katolikus iskola életében.

A főpásztor beszédében Szent Imre herceget mint a tudásra, a feladatokra nyitott ifjút mutatta be, és arra biztatta a diákokat, névadójuk szellemében tegyenek meg mindent a jóért, és tanuljanak mindennap Isten dicsőségére, tanáraik és családjuk örömére. „Egy iskolában, ahol pedagógusok és diákok vannak az érintett családokkal együtt, fel kell tennünk a kérdést: mi a dolgunk. Tanuljunk, tanítsunk és neveljünk, nevelődjünk. Szent Imre, az iskola védőszentje nagyszerű példa mindannyiunknak. Szent Gellért volt a tanítója, aki meglátta benne az okosságot és a készséget, ezért igyekezett minden tudását átadni neki. Imre herceg meg is tanulta mindazt, amire a szüksége volt. Tudott mindent, ami az egyházi szolgálathoz kellett, de később megtanulta az országvezetést és a hadak vezetését is, hogy megvédje az országot. Szent Gellért kialakította benne azokat a nemes emberi vonásokat, azokat az emberi értékeket, amelyek által hittel élte az életét, a jóra törekedve támogatta a rászorulókat. Ezen a 30 éves jubileumon jó Szent Imrére gondolni, hogy hasonló módon ennek az iskolának a tanítványai is tanuljanak meg mindent, amire szükségünk van, mert a mai diákokon múlik a jövő, azon, hogy milyen felnőtt válik belőlük.” A megyés püspök végül arra kérte a diákokat, tanuljanak meg az igazság útján gondolkodni, a maga valóságában lássák a világot. Ismerjék fel és szeressék a keresztény magyar kultúra értékeit, lángoló szívvel és lélekkel tegyenek meg mindent hitükért, az egyházért és hazájukért.

A szentmise után a Kis-Duna melletti szép és korszerű katolikus iskolában folytatódott az ünnepség, ahol Kallós Péter iskolabiztos köszöntötte a jelenlevőket, és megköszönte mindazok munkáját és támogatását, akik egykor segítették és ma is éltetik a nagy múltú oktatási intézményt.

 

Berta Kata
Fényképeket készítette Szent Imre Katolikus Általános Iskola
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk