A móri Szent Erzsébet Iskola ünnepe - beszámoló

2023. 11. 17. | | 2023. 11. 21.

 

 

 

2023.11.17. - A móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskolában Főtisztelendő Spányi Antal megyéspüspök atya mutatott be ünnepi szentmisét az intézmény egyik legfontosabb eseményén, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén.

Egyházmegyénk Főpásztora szívesen látogat el iskolánk közösségéhez. Nagy örömmel készültünk az intézményünk Fenntartójával való találkozásra, a közös ünnepre. A szentmise kezdetén Főtisztelendő Ambrózy Tamás püspöki biztos atya és Kovács Béla igazgató köszöntötték a Főpásztort, megköszönve az Egyházmegye beruházásában megvalósult iskolabővítést, az elkészült új épületszárnyat.

Megyéspüspök Atya a szeretet, a segítés fontosságáról beszélt, Szent Erzsébet életpéldáját, tetteit ajánlotta a közösség figyelmébe. A szeretetnek, az egymás iránti figyelemnek mindig helye van az emberek életében, a Szent Erzsébet nevét viselő közösséghez tartozók számára kiemelkedően is megszívlelendő.

A szentmisét követően került sor 28 kis elsősünk avatására, melyet az intézményi nyakkendők átadásával ünnepeltünk meg, kedves énekük meghallgatását követően. Tamás atya gitárral kísérte, és együtt énekelt a gyerekekkel.

Az elsősök avatását követően az alapítványi elismerések átadása következett. Az iskolánk érdekében működő Móri Katolikus Iskola Alapítvány ebben az esztendőben is oklevéllel és tárgyjutalommal, könyvutalvánnyal díjazta azon diákjainkat, akik kitűntek társaik körében mutatott segítőkészségükkel, közösségi tevékenységükkel, melyekkel Szent Erzsébet szellemiségét keltették életre, követték példáját.

Szent Erzsébet-díjban részesült tanulóink:
- Sárközi Gergő 3. osztály
- Nemes Lotti 4. osztály
- Czikora Lilien 7. osztály
- Harangozó Lili 8. osztály

Könyvjutalomban részesült további 24 tanulónk.

Köszönjük a Móri Katolikus Iskola Alapítványnak és Czachesz Gábor elnök úrnak diákjaink elismerését! Köszönjük minden kedves Támogatónak, aki az Alapítványnak nyújtott segítségen keresztül lehetővé tette tanulóink jutalmazását!

Köszönjük Főtisztelendő Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató atyának, hogy Megyéspüspök Atyával együtt részt vett ünnepségünkön!

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy meghívásunkat elfogadva részt vett a püspöki szentmisén Törő Gábor országgyűlési képviselő úr, Fenyves Péter polgármester úr, Fett Krisztián alpolgármester úr, dr. Taba Nikoletta jegyző asszony, dr. Horváth Éva aljegyző asszony, Czachesz Gábor alapítványi elnök úr és Virág Péter úr, egyházközségünk világi elnöke.

A szentmisét és az ünnepséget az új épületszárny bejárása követte vendégeinkkel. Iskolánk közössége szeptemberben vette birtokba a 3 szintes épületrészt, melynek földszintjén helyet a tornahelyiség (itt található a gyerekek egyik nagy kedvence, a mászófal is) a hozzá tartozó szertárral, fiú és lány öltözőkkel és vizesblokkokkal.

A következő szinten az idegennyelvi szaktantermek (angol és német) nyertek elhelyezést, valamint a technika szaktanterem, mely a fiúk részére szerelőpadokkal és szerszámokkal, a lányok részére berendezett tankonyhával lett kialakítva. A robotika eszközei, továbbá az agyagozáshoz szükséges égetőkemence is a technika szaktanteremben található.

A legfelső szint a természettudományoké: itt található a minden igényt kielégítő, kémia-biológia-fizika-földrajz tantárgyak tanításához kialakított szaktanterem tanulói munkapadokkal, azokon vízvételi lehetőségekkel, gyengeárammal a kísérletek lefolytatásához. A szaktanteremhez kémia szertár csatlakozik elszívó berendezésekkel, a tanterem felé átadófülkével. Nagyméretű, üvegkorláttal megépített tetőterasszal is rendelkezik az új épület, amely tanteremnyi alapterületével foglalkozások megtartására is alkalmas.

Az új épület (valamint a régi) minden tantermében digitális táblák/okostáblák segítik a pedagógusok munkáját, a gyerekek élményszerű tanulását.

Hálás szívvel köszönjük Fenntartónknak ennek a fejlesztésnek a megvalósítását. Ezzel a beruházással a móri iskola hosszú távon garantálni tudja az ide járó diákok nevelésének-oktatásának infrastrukturális és tárgyi hátterét!

A püspöki szentmisét és a templomi ünnepséget követően a diákok részére az iskolaépületben, valamint külső helyszíneken folytatódtak a Szent Erzsébet-napi programok. Ennek keretében pedagógusaink által kézműves foglalkozásokra, sütemények készítésére, mentős jóvoltából elsősegélynyújtási ismeretek elméleti és gyakorlati elsajátítására, dietetikus szakember előadásában táplálkozási ismeretek befogadására, a Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai által előadott színdarab megtekintésére volt lehetőségük tanulóinknak. Szerepelt a programokban az Öregek Napközi Otthona gondozottjainak felkeresése, program a Szent Imre Közösségi Házban, városi helyszínekre szervezett akadályverseny feladatainak teljesítése is.

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a magyar történelem, a magyar nyelv- és irodalom tanítása mellett a hagyományok ápolására is. Ennek keretében az alsó tagozatos osztályainkban tanuló diákjaink órarendbe építve tanulják a magyar néptáncot. Szent Erzsébet ünnepnapján a programra jelentkezett diákjainkkal a Nemzeti Táncszínházban megtekintettük a Csipkerózsika című előadást a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában.

Idén is színvonalas programokkal emlékeztünk meg iskolánk névadójáról-védőszentjéről. Hálás szívvel köszönjük meg mindazoknak, akik velünk voltak, akik ebben segítettek.
DEO GRATIAS!


Kovács Béla igazgató

 

 


 

 

Korábbi évek beszámolói:

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk