14. Egyházmegyei Nap - beszámoló

2019. 06. 10. | | 2019. 06. 11.

 

 

 

„Nem fogyasztói, hanem építői vagyunk az egyháznak, örömhírének hirdetői” – Örömben ünnepelték együtt a közösségek az Egyház születésének napját és Máriát, az Egyház Anyját –14. Egyházmegyei Pünkösdi Találkozó Székesfehérváron

2019.06.10. – Mintegy másfél évtizede hívja egybe a székesfehérvári egyházmegye pünkösdhétfőn egy családi napra a területén működő közösségeket, hogy a Lélek örömével, a hitben megerősödve térjenek végül haza egyházközségeikbe. Spányi Antal megyés püspök Máriáról, mint a keresztény életünk példaképéről beszélt a Bregyó közi Ifjúsági Szabadidő Központban tartott nagyszabású találkozó nyitó szentmiséjében, amelyet az egyházmegye papságával mutatott be. Ezt követően számos lelki program, játszóházak és vásár várta a résztvevőket, hogy a család minden tagja megtalálhassa a feltöltődés lehetőségét.

A 14. Egyházmegyei Nap kezdetén Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató, pasztorális helynök köszöntötte a főpásztort. A papság és a hívek nevében megköszönte, hogy a megyés püspök évről évre összegyűjti az egyházmegye híveit Krisztus köré, és Mária oltalmába ajánlja őket. „Megerősödhetünk abban, hogy ehhez az egyházmegyéhez tartozunk, itt kell keresztény küldetésünket megélni, kinek-kinek a maga hivatásában és helyén. Ez a találkozás erősíti összetartozásunkat Krisztussal és egymással. Együtt vagyunk, és az egységben erő van, és ez az erő szükséges ahhoz, hogy ebben a világban tanúságot tegyünk arról, hogy szeretjük Krisztust, és hűséggel követjük Őt” – mondta a pasztorális helynök.

A szentmisében mondott beszédében a főpásztor kiemelte: „Azért jöttünk itt össze, hogy 14. alkalommal is együtt gondolkodjunk, együtt örüljünk, egymás hitén erősödjünk, és így együtt építsük Isten országát. Pünkösd elválaszthatatlan az egyháztól, ünnepeljük az egyház születését. Hiszen azok az emberek, akik nem értették, honnan jött a szél zúgása, akik lehetséges, hogy ellenséges érzésekkel gyűltek az apostolok köré azok is, amikor Péter szólt hozzájuk, rádöbbentek, megértik azt, amit mond. Péter szava közösséget teremtett közöttük, és akkor elfogadták a Krisztusba vetett hitet. Így született meg az Egyház” – hangsúlyozta a főpásztor, majd Szűz Máriáról beszélt, aki elválaszthatatlan az egyháztól, aki ott volt az apostolokkal, amikor együtt várták a Szentlelket. Ott volt az egyház születésénél, és egész életét először Jézusnak, majd az Ő Titokzatos Testének, az Egyháznak a szolgálatára szentelte. „Mi ugyanannak a misztikus Testnek vagyunk tagjai” – mondta a püspök. „Ugyanazért a Testért vagyunk felelősek, amelyet Mária szemlélt, amelyet az apostolok gyarapítottak, és amely 2 ezer év óta az emberiségnek annyi áldást hozott. Isten az egyházon keresztül számos jót adott mindazoknak, akik annak elfogadására kitárták szívüket, lelkület. Amikor a Boldogságos Szűz Máriához fohászkodunk és segítségét kérjük, akire ma úgy tekintünk, mint az Egyház Anyjára, akkor egy újféle felelősséget akarunk Máriától tanulni. … Nem fogyasztói, hanem építői vagyunk az egyháznak, örömhírének hirdetői ebben a világban. Ezért fontos, hogy tanuljunk Máriától, tanuljunk a szentektől, értsük meg, mi a keresztény ember küldetése” – hangzott el beszédben. Végül a főpásztor így biztatott: „Adja az Úr, hogy felelősségünket vállalva és megélve jobbá tegyük világot, mert erre szól küldetésünk. A világnak abban a zugában, ahol élünk, tudjunk szeretet adni, hitünkkel példát mutatni, reményt sugározni, hogy benne Isten országa szülessen meg. Ne éljünk olyan világban, amelyben sem embernek, sem becsületnek, sem erkölcsnek, sem hitnek, sem reménynek, sem szeretetnek nincs igazán hatása. Mária közbenjárása segítsen bennünket, hogy megerősödjön kereszténységünk.”

Az egész napos rendezvény a fakultatív programok sokaságával várta a családokat. A színpadon az egyházmegye iskoláinak műsorai között az Érdi Marianum Iskolások mutatták be nagy sikerrel az egyházmegye és a település hitvallója, Bogner Mária Margit vizitációs nővér életét. Ungváry Zsolt tanár, író legújabb színdarabját, az iskola tanárai Kovács Mónika és Kunsági-Nelich Zita vitték színre. A móri Szent Erzsébet iskolások néptánccsoportjának bemutatóját pedig Szent Anna életéről szóló jelenet követte a bicskei Szent László iskolások előadásában.

A Családpasztorációs Iroda szervezésében Náray Szabó Márton és felesége Gizella tettek tanúságot hitükről és arról, ahogy Isten a nehézségeken keresztül is vezette őket kapcsolatukban, családi életükben a szeretet útján. Az Ifjúsági Iroda szervezésében Bágya János, a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus Központjának egyházmegyei szervező asszisztense adott elő a közelgő világméretű találkozóról.

Nem maradt el idén sem az Egyházmegyei Hittanverseny döntője, amely a Kongresszusra készülve az Eucharisztiáról szólt.

A kicsiket játszóházak, ládavasút, népi fajátékok, légvár és számos mozgási lehetőség várta, a kézműves foglalkozások mellett. A fiatalokat ügyességi versenyekre hívták.  

Az érdeklődők megismerkedhettek az egyházmegye területén vagy fenntartásában működő szociális intézményekkel is, a Szent Kristóf Fogyatékkal Élők Nappali és Bentlakásos Otthonával, az Egyházmegyei Karitász Központ munkájával, vagy a RÉV székesfehérvári szervezetével.

Egész napos vásár is fogadta a résztvevőket, és nem maradtak el a finomságok sem, a házi készítésű mézeskalácsok, kürtőskalács és az ingyenesen fogyasztható fagylaltok.

Az együtt töltött örömteli és valódi kikapcsolódást nyújtó programok, a családias hangulatú ünneplés, a régóta várt találkozások, a tartalmas és vidám, ugyanakkor a lélek mélységeibe ható tanúságtételek, beszélgetések ismét egy közösséggé formálták az egyházmegye családjait.

A pünkösdhétfői alkalmat a közös szentségimádás zárta, Spányi Antal megyés püspök vezetésével. A főpásztor minden jelenlevőért, hozzátartozóikért, az egyházmegyéért, az egyházért, Szent II. János Pál imájával fohászkodott Máriához, a Reménység Anyjához, majd a Szűzanyának ajánlotta nemzetünket, kérve közbenjárását értünk. Az imaóra a Prohászka Imaszövetség papokért és szerzetesekért mondott napi imájával zárult.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor, Kiss Attila, Semegi József, Varga Mátyás
Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk