Bogner Mária Margit halálának évfordulója - beszámoló

2017. 05. 13. | | 2017. 05. 15.

 

 

Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit vizitációs nővérre emlékeztek Érd-Óvárosban

2017.05.13. - A magyar Kis Szent Terézként is emlegetett vizitációs nővér halálának évfordulóján, Spányi Antal megyés püspök mutatott be hálaadó szentmisét az Érd-Óvárosi Plébániatemplomban. Idén is sok zarándok érkezett Délvidékről, a nővér származási helyéről, hogy együtt imádkozzanak a főpásztorral Bogner Mária Margit sírjánál, mielőbbi boldoggáavatásáért. Az ünnepen részt vettek Érd város vezetői, a vizitációs rend magyarországi tagjai. Az egyházmegye hívei egészen megtöltötték a templomot és a templomteret.

A szentmise elején a főpásztort és a zarándokokat Mojzer György plébános köszöntötte, aki elmondta sokan imádkoznak ma is a helyiek és a Vajdaságban élő hívek közül Bogner Mária Margithoz.

Spányi Antal püspök beszédében kiemelte: a nővér rövid, de tanúságtevő élete mások számára példaként szolgál és hitet adó ereje van. Az Isten emberei mindig aktualitást hordoznak, a rájuk emlékező emberek erőt meríthetnek belőlük. „Különösen ma, amikor sokféle bizonytalanságban élünk és az egzisztenciális félelem sokakat próbára tesz, Bogner Mária Margit azt üzeni számunkra, Istennél nyugalmat találunk testi-lelki keresztjeink hordozásában. Át kell adnunk életünket az Úrnak, erre hív a mai kettős megemlékezésünk, amikor a fatimai jelenések 100. évfordulóját is ünnepli az egyház. Ez adjon reményt és vigaszt nekünk, hogy van kihez fordulnunk, akiben bízva megtaláljuk a helyes utat.” A főpásztor végül azért imádkozott, hogy a Mennyei Atya szentjei által erősítsen meg minden hívőt Krisztus követésében és a nehézségek elviselésében, hogy békére találhasson az egész világ.

A Szabadkáról és Nagybecskerekről buszokkal érkező zarándokokat évről-évre Bogner István a vizitációs nővér unokaöccse fogja össze. 12. alkalommal érkeztek Bogner Mária Margit származási helyéről, hogy együtt imádkozzanak az egész magyarságért. Délvidéken a nővér tiszteletének ápolása összefogja a magyar közösséget határon innen és túl, ezért is várják mielőbbi boldoggáavatását.

A szentmise után a megyés püspök vezetésével a Szent Mihály templom kertjében Bogner Mária Margit sírjánál imádkozott a zarándokok egész közössége, a nővér további égi támogatásért, amelyet életével és hűséges, kitartó buzgóságával kiérdemelt. Spányi Antal püspök végül Bogner Mária Margit nővér mihamarabbi boldoggáavatásáért fohászkodott. 

Berta Kata
Képek: Somogyi Tamás
Videó Somogyi Tamás és Berta Kata

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk